GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
AST101 ASTRONOMİYE GİRİŞ I Ders 1 1 5,00

Lisans


Türkçe


Bilim dünyasında astronominin yeri ve önemi, astronomi tarihi, elektromanyetik ışınım, evrende boyut kavramı, gezegen bilimi ve güneş sisteminin oluşumu, gezegenlerin ve diğer güneş sistemi içindeki gökcisimlerinin yapıları hakkında genel bir bilgi vermektir.


Prof. Dr. Mustafa Serdar Evren


1 Astronominin fen bilimlerinin uzaydaki laboratuvarı olduğunu kavrayabilme,
2 Elektromanyetik tayfın her bölgesinden gelen ışığın ölçülebilmesi sonucunda evrendeki cisimlerin özelliklerini kavrayabilme,
3 İyi bir gözlem ve geçerli bir kuramsal modelle gökyüzündeki hareketler arasında ilişki kurabilme,
4 Güneş sisteminin oluşum mekanizmalarını diğer yıldız oluşumlarına modelleyebilme,
5 Gezegenler üzerindeki yaşam olasılıklarını çok yönlü irdeleyebilme,
6 Astronomik kavramlarda boyut analizi yaparak güncel yaşamdaki yerini yorumlayabilme,
7 Yapılan araştırmayı yazılı ve sözlü sunabilme,

Birinci Öğretim


Yok


Yok


• Büyük Tur • Astronomi Tarihi • Madde ve Erke • Hareket • Ay ve Güneş Tutulmaları • Güneş Sisteminin Oluşumu • Yer • Uydumuz Ay • Yer Benzeri Gezegenler • Dev Gaz Gezegenler • Cüce Gezegenler, Asteroitler, Kuyrukluyıldız ve Göktaşları


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dünyada astronomi öğretimi ve bilimsel çalışmalar Video
2 Gökcisimlerinin genel tanıtımı Problem çözme
3 Eski zamanlarda astronomi Problem çözme
4 Kopernik ve güneş merkezli modeller Problem çözme
5 Madde, erke, çekim ve hareket Problem çözme
6 Ay ve Güneş Tutulmalarının geometrisi Quiz 1
7 Güneş Sisteminin Oluşumu Proje 1’in tanıtımı: Güneş sistemi modeli yapmak
8 ARASINAV
9 Bir gezegen olarak Yer Proje 2’nin tanıtımı: Ay ve Güneş Tutulmaları Posteri
10 Uydumuz Ay Teknik gezi: Gezegenevi ziyareti
11 Yer benzeri gezegenler: Merkür, Venüs ve Mars’ın yapısı ve karşılaştırması Proje 3’ün tanıtımı: Yer benzeri gezegenler
12 Dev gaz gezegenler: Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün’ün yapısı Quiz 2
13 Dev gaz gezegenler: Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün’ün uyduları ve halkaları Proje 4’ün tanıtımı:Dev gaz gezegenlerin posteri
14 Cüce gezegenler ve asteroitlerin bulunuşu ve doğası Proje Sunumları
15 Kuyrukluyıldızlar, göktaşları ve göktaşı yağmurlarının yapısı ve kökeni Proje sunumları
16 YARIYIL SONU SINAVI

--Evren, S., 2010, “Genel Astronomi I” ders notları, ders sunum CD’leri --Freedman, R.A. and Kaufmann III, W.J., 2008, “Universe”, W.H. Freeman and Company. --Bennett, J., Donahue, M., Schneider, N. and voit, M., 2005, “The Essential Cosmic Perspective”, Pearson Education, Inc. --McBride, N. and Gilmour, I., 2004, “An Introduction to the Solar System”, The Open University, Cambridge University Press.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 1 1 1
Derse Katılım 1 64 64
Uygulama/Pratik 1 20 20
Rehberli Problem Çözümü 1 5 5
Problem Çözümü 1 5 5
Soru-Yanıt 1 3 3
Gözlem 1 1 1
Proje Hazırlama 1 8 8
Proje Sunma 1 2 2
Bireysel Çalışma 1 10 10
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 2 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Quiz için Bireysel Çalışma 1 5 5
Ev Ödevi 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 3 5
ÖÇ 2 3 2
ÖÇ 3 4 3
ÖÇ 4 4 3
ÖÇ 5 2
ÖÇ 6 4
ÖÇ 7 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek