GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
MAT152 MATEMATİK II Ders 1 2 5,00

Lisans


Türkçe


Ders matematiğin temel kavram ve yöntemlerini içermektedir. Dersler sonunda öğrencilerin hem problem çözümleri için gerek duydukları matematik araçlarına hem de problem çözümünde kalıcı analitik düşünce karakterine sahip olmaları amaçlanmaktadır.


Matematik Bölümü öğretim üyeleri


1 İntegral hesaplamaları ve uygulamaları hakkında bilgi kazanabilme.
2 Öğrencilik sürecinde ve meslek hayatında her zaman bilinmesi gereken temel matematik bilgileri edinebilme Problemlere analtitik yaklaşma yeteği kazanabilme
3 İntegralin kullanım alanları örneklerle gösterilerek öğrencinin gerçek hayattaki kullanım alanı ile ilişkilendirebilmesi
4 Matematiksel düşünceyi geliştirebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


• Riemann İntegral ve özellikleri. • İntegrallerde Ortalama Değer Teoremleri. • Değişken Dönüşümleri. • Belirsiz İntegral Kavramı ve İlkel Bulma Yöntemleri. • İmproper İntegraller ve Yakınsaklık. • Belirli İntegral uygulamaları: Alan, Hacim, Yay Uzunluğu, Dönel yüzeyin Alanı.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Parçalanış, alt ve üst toplamları
2 Riemann İntegral ve özellikleri
3 İntegral teoremleri.
4 Belirli integralde değişken değiştirme yöntemi, kısmi integrasyon.
5 Belirsiz integral kavramı ve ilkel bulma yöntemleri. İntegral alma teknikleri
6 İntegral alma teknikleri
7 İntegral alma teknikleri
8 Ara sınavı
9 Has olmayan integraller
10 Alan
11 Belirli integralde hacim
12 Belirli integralde yay uzunluğu
13 Belirli integralde dönel yüzeyin alanı
14 Bir kuvvet serisi olarak Taylor (ve Maclaurin) serileri
15 Taylor teoremi ve hata teriminin türetilmesi Hata çözümlemeleri (ondalık duyarlılık - seride terim sayısı)
16 Final sınavı

1. Stein, S. K. and Barcellos, A., "Calculus and Analytic Geometry", McGraw Hill, (1992) 2. Thomas, G.B., “Thomas’ Calculus”, Addison Wesley (11th edition 2005) 3. Mustafa Balcı, “Analiz I” Balcı yayınları 6. Sadun, L., Applied Linear Algebra, Prentice Hall, 2001 7. Johnston, EH, Mathews, JC, Calculus, Addison Wesley 2002 8. Stein, S.K., Barcellos, A., 1992. Calculus and analytic geometry. McGraw Hill.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Ev Ödevi 2 25 50
Toplam İş Yükü (saat) 137

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3
ÖÇ 2 5 3
ÖÇ 3 3
ÖÇ 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek