GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
AST201 SOLAR SYSTEM Ders 2 3 6,00

Lisans


İngilizce


Dersin amacı Güneş sistemi ve diğer gezegenli sistemlerin oluşumu ve evrimi, gezegenlerin yörünge hareketleri ve özellikleri, gezegen atmosferlerinin fizik ve kimyası, gezegenlerin iç yapıları, güneş sisteminin diğer üyeleri: kuyruklu yıldızlar, asteroitler ve gezegenlerin uyduları, öte gezegenler konularının kavranmasını sağlamaktır.


Prof. Dr. Melike AFŞAR


1 Astronomi'nin temel kavramlarını problem çözümlerine uygulayabilme
2 Yıldızların ve gezegenli yapıların oluşum mekanizmalarnı kavrayabilme, bu kavramları problem çözümlerine uygulayabilme
3 Gezegenlerin yörünge ve görünür hareketlerini kavrayabilme, bu kavramları problem çözümlerine uygulayabilme
4 Güneş ve gezegenlerin fiziksel ve atmosferik yapılarını kavrayabilme
5 Güneş Sistemi'nin küçük kütleli üyeleri ve ötegezegenler konularını kavrayabilme

Birinci Öğretim


Öğrenciler İngilizce hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış olmalıdır


Yok


-Temel kavramları hatırlıyoruz: uzaklık, karacim ışınımı, parlaklık, ışıtma, akı, etkin sıcaklık -Güneş Sistemi’nin kökeni: standart bulutsu kuramı, yıldız oluşumu, Virial teoremi, hidrostatik denge, Jeans kriterleri, disk yapıların oluşumu, Güneş bulutsusu - Gegenlerin yörünge hareketleri: eliptik yörüngeler, yörünge elemanlarının tanımı, iki cisim problemi, Newton ve Kepler yasaları, gezegenlerin hareketleri -Güneş sisteminin üyeleri: Güneş, Yer benzeri gezegenler, dev gezegenler, gezegen atmosferlerinin fizik ve kimyası, gezegenlerin iç yapıları, güneş sisteminin diğer üyeleri: kuyruklu yıldızlar, asteroitler ve gezegenlerin uyduları. - Öte gezegenler


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Temel kavramların hatırlanması: uzaklık, karacim ışınımı, parlaklık, ışıtma, akı, etkin sıcaklık Ders tanıtımı ve temel kavramlara ilişkin çözümlü uygulamalar
2 Güneş Sistemi’nin kökeni: standart bulutsu kuramı, yıldız oluşumu, hidrostatik denge Gezegenli yıldız oluşum kuramı, çözümlü uygulamalar
3 Güneş Sistemi’nin kökeni: Virial teoremi, Jeans kriterleri, disk yapıların oluşumu, Güneş bulutsusu Gezegenli yıldız oluşum kuramı, çözümlü uygulamalar
4 Güneş Sistemi’nin kökeni: Virial teoremi, Jeans kriterleri, disk yapıların oluşumu, Güneş bulutsusu Gezegenli yıldız oluşum kuramı, çözümlü uygulamalar
5 Gegenlerin yörünge hareketleri: Eliptik yörüngeler, yörünge elemanlarının tanımı Eliptik yörünge ve yörünge elemanlarının incelenmesi
6 Gegenlerin yörünge hareketleri: İki cisim problemi, Newton ve Kepler yasaları, gezegenlerin hareketleri Newton ve Kepler yasalarına ilişkin çözümlü uygulamalar
7 Güneş sisteminin üyeleri: Güneş Güneş'in atmosferik ve fiziksel yapısının incelenmesi, tayf çizgilerinin oluşumlarının anlaşılması
8 Arasınav
9 Güneş sisteminin üyeleri: Yer benzeri gezegenler, gezegen atmosferlerinin fizik ve kimyası, gezegenlerin iç yapıları Yer benzeri gezegenlere ilişkin gözlemsel çalışmaların incelenmesi
10 Güneş sisteminin üyeleri: Yer benzeri gezegenler, gezegen atmosferlerinin fizik ve kimyası, gezegenlerin iç yapıları Yer benzeri gezegenlere ilişkin gözlemsel çalışmaların incelenmesi
11 Güneş sisteminin üyeleri: Dev gezegenler, gezegen atmosferlerinin fizik ve kimyası, gezegenlerin iç yapıları Dev gezegenlere ilişkin gözlemsel çalışmaların incelenmesi
12 Güneş sisteminin üyeleri: Dev gezegenler, gezegen atmosferlerinin fizik ve kimyası, gezegenlerin iç yapıları Dev gezegenlere ilişkin gözlemsel çalışmaların incelenmesi
13 Güneş sisteminin diğer üyeleri: kuyruklu yıldızlar, asteroitler ve gezegenlerin uyduları Güneş sisteminin diğer üyelerine ilişkin gözlemsel çalışmaların incelenmesi
14 Güneş sistemi benzeri diğer gezegenli yıldız sistemleri Öte gezegenlere ilişkin gözlemsel çalışmaların incelenmesi
15 Final sınavı
16

–Solar System Astrophysics-I, Eugene F. Milone and William J. F. Wilson, 2008, Springer –Solar System Astrophysics-II, Eugene F. Milone and William J. F. Wilson, 2008, Springer –Physics and Chemistry of the Solar System, John S. Lewis, 2004, Elsevier –An Introduction to Stellar Astrophysics, Francis Leblanc, 2010, Wiley –Çeşitli internet kaynaklarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bütünleme Sınavı 1 2 2
Quiz 2 4 8
Derse Katılım 21 2 42
Problem Çözümü 12 2 24
Bireysel Çalışma 30 2 60
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 18 18
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 22 22
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 4 1 4 4 3 2 2 5 3 4
ÖÇ 2 5 4 4 4 3 4 2 2 5 3 2
ÖÇ 3 4 4 1 3 5 4 2 2 5 3 2
ÖÇ 4 3 1 4 4 3 4 2 2 5 3 3
ÖÇ 5 2 1 1 1 3 4 2 2 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek