GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FİZ251 MODERN FİZİK Ders 2 3 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencide yirminci yüz yıl fiziğinin metotlarını ve kavramlarını değerlendirmede fikir aşılamak ve modern fiziğin temel yaklaşımlarını ve kavramlarını öğreterek kuantum fiziği, kuantum mekaniği, atom fiziği, molekül fiziği, nükleer fizik ve katıhal fiziği gibi derslere temel oluşturmaktadır.


Dr. Öğrt. Üyesi Özgür MASALCI


1 Yirminci yüz yıl fiziğinin metotlarını ve kavramlarını değerlendirebilme.
2 Modern fiziğin temel prensiplerini ve yaklaşımlarını anlayabilme.
3 Fotonların ve atom altı parçacıkların doğasını anlayabilme.
4 Klasik fizik ile kuantum fiziği arasındaki farklılıkları kavrayabilme.
5 Modern fizikteki temel problemleri çözebilme becerisi kazanma.
6 Modern fiziği kuantum, nükleer ve katı hal fiziğindeki sistemlere uygulayabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Özel rölativite teorisi, Elektromanyetik radyasyonun parçacık özellikleri: Fotoelektrik olay, Siyah cismin ışıması, Compton olayı, Parçacıkların dalga özellikleri: De Broglie hipotezi, Heisenberg belirsizlik ilkesi, Atomik yapı, Kuantum mekaniğinin temel kavramları: Schrödinger denklemi ve basit çözümleri, Kuantum sayıları, Seçim kuralları, Zeeman olayı, Çok elektronlu atomlar: Spin, Pauli dışarlama ilkesi, Moleküler yapı.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Özel rölativite teorisi, Genel rölativite, Hareketli referans sistemleri, Klasik görelilik ve ışık hızı Rehberli problem çözme
2 Michelson-Morley deneyi, Görelilik postülaları, zamanın göreliliği Rehberli problem çözme
3 Zamanın Genleşmesi, Boy kısalması Ödev problemlerin tartışılması
4 Lorentz dönüşümü ve uygulamaları, Göreli hız toplama formülü, Doppler olayı Rehberli problem çözme
5 Göreli mekanik, Momentum, Newton kanunlarının rölativistik formu Rehberli problem çözme
6 Göreli enerji, Enerji-Kütle eşdeğerliği, Rölativistik momentum, Kütle ve enerjinin korunumu Rehberli problem çözme
7 Göreli enerji, Enerji-Kütle eşdeğerliği, Rölativistik momentum, Kütle ve enerjinin korunumu Ödev problemlerin tartışılması
8 Ara Sınav
9 Fotoelektrik olay, Işınımın madde ile etkileşmesi, Işığın momentumu, Işıma basıncı, Cerenkov ışınları Rehberli problem çözme
10 Dalgalar ve tanecikler, de Broglie hipotezi, Elektron kırınımı, Heisenberg belirsizlik ilkesi Rehberli problem çözme
11 Elementler, Atomlar ve moleküller, Bazı atomik parametreler, Atomik kütle birimi Rehberli problem çözme
12 Avogadro sayısı ve mol, Milikan yağ damlası deneyi, Rutherford atom modeli Rehberli problem çözme
13 Kuantum mekaniğinin temel kavramları, Schrödinger denklemi ve basit çözümleri, Kuantum sayıları, Seçim kuralları Ödev problemlerin tartışılması
14 Çok elektronlu atomlar, Bağımsız parçacık modeli Rehberli problem çözme
15 Bağımsız elektronun enerji düzeyleri, Pauli dışlama ilkesi Rehberli problem çözme
16 Yarıyıl Sonu Sınavı

1.R.Taylor, C.Zafaritos, Fizik ve Mühendislikte Modern Fizik, Arte Güven Yayınları, İstanbul,1996 YARDIMCI KİTAPLAR: 1. A.R.Serway ve R.J.Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik-Modern Fizik, Palme Yayıncılık, İstanbul, 2005 (5.baskı)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 157

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 3 3 3 3 3 3 3
ÖÇ 2 5 4 3 4 4 4 3 3
ÖÇ 3 5 4 5 5 5 4 3 3
ÖÇ 4 5 4 4 3 4 4 3 3
ÖÇ 5 5 5 5 3 5 3 3 3
ÖÇ 6 5 4 4 3 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek