GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
MAT253 LİNEER CEBİR Ders 2 3 5,00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı matris yaklaşımı ile lineer denklem sistemlerinde çalışmak ve lineer cebirin temel kavramlarını öğrencilere tanıtmaktır.


Prof. Dr. Alev FIRAT


1 Lineer denklemlerin çözümlerinden yararlanarak lineer denklem sistemlerinin çözümlerini bulabilme
2 Cisim üzerinde tanımlı matrisi fonksiyon olarak ifade edebilme
3 Lineer denklemlerin çözümlerinin çözümünü bulmada matrisleri kullanabilme
4 Vektör uzayı kavramını ve özelliklerini kullanarak örnek verebilme
5 Vektör kümesinin lineer bağımsızlığını,lineer bağımlılığını,lineer geren özelliğini saptayabilme
6 Bir vektör uzayının bir bazını oluşturabilme ve bir vektör uzayının boyutunu belirleyebilme
7 Farklı bazlara göre bir vektörü ifade edebilme ve koordinatlarını bulabilme
8 Bir lineer dönüşümün görüntü,çekirdek uzaylarını ve bunların bir baz ve boyutunu bulabilme
9 Bir matrisin determinantını, determinant özelliklerini kullanarak hesaplayabilme
10 Bir matrisin veya lineer operatörün karakteristik ve minimal polinomlarını bulabilme
11 Bir matrisin veya lineer operatörün köşegen formda yazılıp yazılamayacağını saptayabilme


Yok


Yok


• Lineer denklem sistemleri, • Matrisler, • Vector uzayları, • Altuzaylar, • Bazlar ve Boyutlar, • Koordinatlar, • Lineer dönüşümler, • Lineer dönüşümlerin matris temsilleri, • Lineer fonksiyoneller, • Dual uzaylar, • Bidual uzaylar, • Lineer dönüşümlerin devriği. • Determinantlar ve özellikleri, • Öz değerler ve öz vektörler, • Karakteristik ve minimal polinomlar, • Köşegenleştirme, • Kanonik formlar (Jordan ve rasyonel formlar, Smith normal formlar), • İç çarpım uzayları, • Norm ve ortogonallik, • Bilineer formlar, Simetrik ve kuadratik formlar


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Lineer denklem sistemleri Rehberli Problem çözümü
2 Matrisler Rehberli Problem çözümü
3 Vector uzayları, Altuzaylar Rehberli Problem çözümü
4 Bazlar ve Boyutlar Rehberli Problem çözümü
5 Koordinatlar Rehberli Problem çözümü
6 Lineer dönüşümler Rehberli Problem çözümü
7 Lineer dönüşümlerin matris temsilleri Rehberli Problem çözümü
8 Arasınav
9 Lineer fonksiyoneller, Dual uzaylar, Bidual uzaylar, Lineer dönüşümlerin devriği. Arasınav sorularının değerlendirilmesi
10 Determinantlar ve özellikleri Rehberli Problem çözümü
11 Öz değerler ve öz vektörler, Karakteristik ve minimal polinomlar, Rehberli Problem çözümü
12 Köşegenleştirme, Rehberli Problem çözümü
13 Kanonik formlar (Jordan ve rasyonel formlar, Smith normal formlar) Rehberli Problem çözümü
14 İç çarpım uzayları, Norm ve ortogonallik Rehberli Problem çözümü
15 Bilineer formlar, Simetrik ve kuadratik formlar Rehberli Problem çözümü
16 Final sınavı

DERS KİTABI: Koç, C., “Basic Linear Algebra”, Matematik Vakfı, (1995). Koç, C., “Topics in Linear Algebra”, Matematik Vakfı, (1996). Kolman, B., Hill, D. R., “Introductory Linear Algebra with Applications”, Printice Hall, 7. Edition, (2001). YARDIMCI KİTAPLAR: Çallıalp, F., " Çözümlü Lineer Cebir Problemleri"


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 4 64
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Toplam İş Yükü (saat) 137

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 4 3 3 5 4 3
ÖÇ 2 5 4 3 3 5 4 3
ÖÇ 3 5 4 3 3 5 4 3
ÖÇ 4 5 4 3 3 5 4 3
ÖÇ 5 5 4 3 3 5 4 3
ÖÇ 6 5 4 3 3 5 4 3
ÖÇ 7 5 4 3 3 5 4 3
ÖÇ 8 5 4 3 3 5 4 3
ÖÇ 9 5 4 3 3 5 4 3
ÖÇ 10 5 4 3 3 5 4 3
ÖÇ 11 5 4 3 3 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek