GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
AST202 INTRODUCTION TO ASTROPHYSICS Ders 2 4 6,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı, yıldızlardan aldığımız ışıklardan onların temel özellikleri hakkında hangi temel bilgileri elde edebileceğimizi ayrıntılı bir şekilde irdelemektir. Bu bakımdan, modern fizik yasalarının uygulamasına iyi bir örnektir. .


Prof.Dr. Mutlu Yıldız


1 Bir bilgi taşıyıcısı olarak fotonun gücünü fark edebilme
2 Temel fiziksel yasaları kullanarak türetilen matematiksel ilişkiler sayesinde yıldızların bir çok temel özelliğinin türetildiğini görebilme
3 Yıldızların ışımasıyla çevremizdeki basit nesnelerin ışıma özellikleri arasında bir çok ortak ortak yan bulunduğunu kavrayabilme
4 Mikro düzeyde enerjinin kesikli olması sonucunda yıldızların tayfında çok sayıda çizgi oluştuğunu tespit edebilme
5 Dönmenin tayf çizgisi üzerinde kendine has etkisi olduğunu ve buradan yıldızların dönme özelliklerinin belirlendiğini algılayabilme
6 Manyetik alanın tayf çizgilerini yarılmaya uğrattığını ve bu yarılmalar sayesinde yıldızları manyetik alanının saptandığını fark edebilme
7 Her cisim gibi yıldızlarında çok sayıda titreşim yaptığı ve bu titreşimlerin yapısal tanı için müthiş bir araç olduğu gerçeğine ulaşabilme
8 Değişen yıldızların evrenin algılanmasında temel tanısal araç olduğunu fark edebilme
9 Başka yıldızların da Güneş gibi gezegen sistemleri içerdiği ve muhtemelen başka hayatların varlığını tespit edebilme


İngilizce hazırlık programını geçmiş olmak


Yok


Işınımın temelleri: ışınım yasaları, Yıldızların gözlemsel özellikleri: renk-kadir diagramları; yıldızların ışınımücü, etkin sıcaklığı, kütle ve yarıçapları, Tayfsal sınıflandırma, Yıldızların dönmesi, Yıldızların manyetik alanı, Tuhaf tayflı yıldızlar, Titreşim yapan yıldızlar


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Fotonun taşıdığı bilginin çeşitliliği ve kapsamlılığı, yıldızların yapısı ve evrimine genel bir bakış ve biz Rehberli Problem çözümü
2 Yıldızların uzaklıklarını ölçme yöntemi, yıldızların parlaklıkları ve yer atmosferinin sönükleştirme etkisi Rehberli Problem çözümü
3 Mutlak parlaklık, yıldızların renkleri, karacisim ve yıldızların karacisim olma düzeyi Rehberli Problem çözümü
4 Etkin sıcaklık, bolometrik düzeltme Rehberli Problem çözümü
5 Renk-kadir diyagramı ve yıldız kümelerine göre özellikleri Rehberli Problem çözümü
6 Yıldızların açısal yarıçaplarının belirlenme yöntemleri Rehberli Problem çözümü
7 Yıldızların tayf ve ışık eğrisinden kütle ve yarıçaplarının belirlenmesi Rehberli Problem çözümü
8 Arasınav Arasınav sorularının değerlendirilmesi
9 Yıldızların tayfı ve sınıflandırması Rehberli Problem çözümü
10 Yıldızların dönme özelliğinin tayftan belirlenmesi ve bulgular Rehberli Problem çözümü
11 Yıldızların manyetik alanının tayftan belirlenmesi ve bulgular Rehberli Problem çözümü
12 Tuhaf tayflı yıldızlar, manyetik yıldızlar Rehberli Problem çözümü
13 Yayılmanın tuhaflıktaki rolü ve metalik yıldızlar Rehberli Problem çözümü
14 Doğadaki basit titreşim modları, yıldızlarda vana mekanizması ve titreşim yapan yıldızların çeşitliliği Rehberli Problem çözümü
15 Yıldızların titreşim frekansları ile ortalama yoğunluk arasındaki ilişki, frekanslar arasındaki farkların nükleer özekteki dönüşümlere bağlılığı ve uzaydan yapılan gözlemler Rehberli Problem çözümü
16 Final sınavı

DERS KİTABI: Yıldız, M., “Astrofiziğe Giriş Ders Notları”, basılmamıştır (2006) YARDIMCI KİTAP: Böhm-Vitense, E., Introduction to Stellar Astophysics, Vol.1, Cambridge University Press (1989)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Bireysel Çalışma 5 2 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 4 4 3 4 4
ÖÇ 2 5 4 5 5 4 3
ÖÇ 3 4 4 4 4 4
ÖÇ 4 5 4 5 5 4 3 4
ÖÇ 5 5 5 5 5 5 4 3
ÖÇ 6 5 4 5 5 5
ÖÇ 7 4 4 3 4 4 4 5
ÖÇ 8 4 5 3 5 4 4 3
ÖÇ 9 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek