GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
AST206 KÜRESEL ASTRONOMİ Ders 2 4 5,00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı, öğrencileri, küresel geometri ve astronomide kullanılan birçok koordinat sistemi hakkında bilgilendirmektir. Ders süresince, gök cisimlerinin seçilen koordinat sistemindeki konumları ve hareketleri anlatılacaktır.


Prof.Dr.Ömer Lütfi Değirmenci


1 Gökcisimlerinin konum değişimlerini yorumlayabilme
2 Küre geometrisi kullanarak gökküresi üzerindeki konum ve değişimleri ölçebilme
3 Konik özelliklerini anlayıp, gökcisimlerinin hareketlerini algılayabilme ve yorumlayabilme
4 Yer’in hareketleri sonucunda gözlenen günlük görünür hareketlerin sonuçlarını değerlendirebilme
5 Günlük ve Yıllık görünür hareketleri değerlendirebilme, zaman kavramını kavrayabilme
6 Gökcisimlerinin konumlarının zamana göre değişimlerini yorumlayabilme
7 Farklı zaman tanımlarını kavrayabilme ve dönüşümlerini yapabilme
8 Gözlemsel astronomi için gerekli konum ve zaman bilgilerini birlikte değerlendirebilme
9 Gözlemsel çalışmalarda zaman ve konum ölçümlerinde indirgeme ve düzeltmeleri yapabilme
10 Üç boyutlu düşünebilme kavramını, yaratıcılık ve bilimsel düşünme yeteneklerini geliştirme

Birinci ÖğretimÖğrenci, trigonometri ve analitik geometri bilgilerine sahip olmalı.


• Konikler: Konik Yüzeyler ve Geometrisi, • Küresel Trigonometri: Küresel Üçgen; Küresel Geometri, • Küresel Koordinatlar: Yer ve Gök Küreleri, • Coğrafi Kon Düzeneği • Astronomik Kon Düzenekleri: Çevren Kon Düzeneği; Eşlek Kon Düzeneği; Tutulum Kon Düzeneği; Gökada Kon Düzeneği, • Görünür Hareketler: Gök Cisimlerinin Günlük ve Yıllık Görünür Hareketleri, • Astronomik Zaman Sistemleri: Zaman Denklemi; Mevsimler; Takvimler, • Hesaplamaların İndirgemesi: Zaman ve Konum İçin İndirgemeler.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Koni yüzeyi ile kesen düzlem arakesitleri, konikler. Konik özellikleri. Farklı düzeneklerdeki denklemleri ve dönüşümleri. Üç boyutlu gösterim, Problem çözümü
2 Düzlem trigonometri tekrarı, küre geometrisi ve farklı küresel yapılar. Küresel üçgen Üç boyutlu gösterim, Problem çözümü
3 Küre geometrisi, küresel üçgen özellikleri, küresel trigonometri, üçgen çözümleri. Saydam küre kullanımı Problem çözümü
4 Küre üzerinde tanımlanan konum düzenekleri, coğrafi konum düzeneği Problem çözümü
5 Gökküresi tanımı, Yerkürenin dönmesi sonucu görünür hareketler. Gökküresinin dönmesi Üç boyutlu gösterim, animasyonlar, Problem çözümü
6 Yerkürenin Güneş etrafında dolanması sonucu yıllık görünür hareketler. Üç boyutlu gösterim, animasyonlar, Problem çözümü
7 Tutulum, Eşlek, Gökada Düzlemi, Çevren hakkında bilgilerin tekrarı, gökküresi üzerinde tanımlanan konum düzenekleri Çeşitli animasyonlar, gökküresi kullanımı
8 Ara Sınav
9 Gökküresi konum düzenekleri arası dönüşümler, gökcisimlerinin konum sayıları ve değişimleri, Problem çözümü
10 Zaman kavramı, değişik zaman tanımları, dönüşümleri, Zaman tanımı üzerine araştırma yapılması
11 Zaman Denklemi, kullanımı ve günlük yaşantımıza yansımaları Küresel Güneş Saati
12 Değişik zaman ölçümleri arasında dönüşümler, mevsimler, takvim, Takvimin tarihsel gelişiminin tartışılması
13 İndirgeme hesapları, astronomik gözlemlerde düzeltmeler, Problem çözümü
14 Genel değerlendirme,
15 Final Sınavı

1) Kızılırmak, A., “Küresel Astronomi”, Ege Üniversitesi Basımevi, Üçüncü Baskı (1998) 2) Green, R. M., “Spherical astronomy”, Cambridge University Press, Cambridge, (1988) 3) Gökdoğan, N. T., “Küresel Astronomi”, İstanbul Üniversitesi Basımevi, (1965), (çeviri, “Spherical Astronomy”, Cambridge University Press, by W. M. Smart) 4) Saydam Gökküresi, Küresel Güneş Saati, Gökatlası


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Ev Ödevi 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 13 2 26
Problem Çözümü 13 2 26
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 15 30
Ev Ödevi 7 6 42
Toplam İş Yükü (saat) 143

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 2 1 1 1 1 2 2 3 3 3
ÖÇ 2 5 2 1 1 4 1 2 2 3 3 3
ÖÇ 3 5 2 1 1 4 1 1 1 3 3 3
ÖÇ 4 4 2 1 1 4 1 1 1 3 3 3
ÖÇ 5 4 2 1 1 4 1 1 1 3 3 3
ÖÇ 6 5 2 1 1 4 1 4 3 3 3 3
ÖÇ 7 5 2 1 1 4 1 1 3 3 3 3
ÖÇ 8 4 2 1 1 4 1 3 4 3 3 3
ÖÇ 9 5 2 1 1 1 1 5 4 3 3 3
ÖÇ 10 4 1 1 1 1 1 2 2 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek