GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FİZ351 QUANTUM MECHANICS Ders 3 5 7,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı öğrencilerin; kuantum mekaniğinin temellerini bilmeleri, klasik fizikle kuantum fiziğinin farklarını anlayabilmeleri, karşılaştıkları çeşitli kuantum mekaniksel problemleri yorumlayıp çözebilmeleridir.


Doç. Dr. Cemal PARLAK


1 Klasik fiziğin yetersiz kaldığı durumlarda kuantum fiziğinden faydalanabilme.
2 Madde ve dalga, dalga paketi gibi kavramların tam anlaşılması ile çeşitli uygulamalarda fikir yürütebilme.
3 Belirsizlik ilkesini anlama, Fourier serisi ve integrali ile ilgili hesaplar yapabilme.
4 Maddesel dalgaların denklemi olan Schrödinger denklemini çeşitli problemlere uyarlayıp çözebilme.
5 Operatör notasyonunu çözümlerde uygulayabilme.
6 Çeşitli potansiyellerin ve harmonik salınıcıların çözümlerini yapabilme.


Yok


Yok


Kuantum mekaniğinin tarihsel gelişimi: Karacisim ışıması, fotoelektrik olay, Compton olayı, Rutherford atom modeli ve Bohr teorisi, de Broglie hipotezi ve madde dalgaları. Madde ve dalga: Dalga-parçacık ikilemi, dalga paketi, Fourier serisi ve integrali, belirsizlik ilkesi. Schrödinger denklemi: Operatör kavramı, dalga fonksiyonunun olasılık yorumu, beklenen değerler, momentum uzayı, zamandan bağımsız Schrödinger denklemi, Dirac Delta fonksiyonu. Tek boyutlu sistemler: Basamak potansiyeli, potansiyel engeli, tünel olayı, sonsuz kuyu potansiyeli, kare kuyu potansiyeli, harmonik salınıcı.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tarihsel gelişim:Karacisim ışıması, fotoelektrik olay, Compton olayı, Rutherford atom modeli ve Bohr teorisi. Rehberli Problem Çözümü
2 De Broglie hipotezi ve madde dalgaları, dalga-parçacık ikilemi, dalga paketi. Rehberli Problem Çözümü
3 Fourier serisi ve integrali, belirsizlik ilkesi. Rehberli Problem Çözümü
4 Operatör kavramı, Schrödinger dalga denklemi. Rehberli Problem Çözümü
5 Dalga fonksiyonunun olasılık yorumu, olasılık korunumu. Rehberli Problem Çözümü
6 Beklenen değerler, momentum uzayı. Rehberli Problem Çözümü
7 Zamandan bağımsız Schrödinger denklemi. Rehberli Problem Çözümü
8 Arasınav
9 Serbest parçacık-düzlem dalga çözümü, düzlem dalgaların normlanması. Rehberli Problem Çözümü
10 Dirac delta fonksiyonu, tek boyutlu sistemler, basamak potansiyeli. Rehberli Problem Çözümü
11 Potansiyel engeli, tünel olayı. Rehberli Problem Çözümü
12 Sonsuz kuyu potansiyeli, kare kuyu potansiyeli. Rehberli Problem Çözümü
13 Harmonik salınıcı. Rehberli Problem Çözümü
14 Karşılığı bulunma ilkesi. Rehberli Problem Çözümü
15 Genel tekrar Rehberli Problem Çözümü
16 Final sınavı

1) Introduction to quantum mechanics, David J. Griffiths, Prentice Hall 2) Kuantum Mekaniğine Giriş, Bekir Karaoğlu, Bilgitek yayıncılık, İstanbul, 2009


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 4 56
Problem Çözümü 14 8 112
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 197

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 4 1 1 1 4 1 1 1 1 1
ÖÇ 2 4 4 1 1 1 4 1 1 1 1 1
ÖÇ 3 4 4 1 1 1 4 1 1 1 1 1
ÖÇ 4 4 4 1 1 1 4 1 1 1 1 1
ÖÇ 5 4 4 1 1 1 4 1 1 1 1 1
ÖÇ 6 4 4 1 1 1 4 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek