GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FİZ353 TEORİK MEKANİK Ders 3 5 5,00

Lisans


Türkçe


Newton mekaniğinin vektörel yöntemleri ile Analitik mekaniğinin temellerinin öğretilmesi


Prof.Dr.Murat Gerçeklioğlu


1 Newton Mekaniği Vektörel Yöntemlerinin ve değişken kuvvet alanlarında hareket analizi yapılması
2 Analitik mekaniğin temellerinin öğrenilmesi
3 Lagrange yöntemi ve Hamilton Yönteminin öğrenilmesi.Simetri ve Korunum kanunları arası ilişkinin gösterilmesi
4 Kanonik dönüşüm ve Poisson parantezlerinin öğrenilmesi
5
6
7
8
9


Yok


Vektörel hesap ve diferansiyel denklem çözüm yöntemlerinin bilinmesi önerilir.


Newton mekaniği ve uygulamaları, Osilatör hareketi, sönümlü durum ve rezonans,çok parçacıklı sistemlerin hareketi, katı cismin hareketi, merkezsel alanda hareket, ivmeli referans sistemleri, çarpışma problemleri, labaratuvar ve kütle merkezi sistemi,Analitik mekaniğin temelleri, sanal iş ilkesi, D'alembert ilkesi, Lagrange hareket denklemlerinin elde edilmesi ve uygulamaları, Noether teoremi ve Uzay ve zamanın simetrileri-korunum kanunları, Varyasyon ilkesi, Hamilton ilkesi, Hamilton hareket denklemleri, Hamilton-Jakobi Yöntemi, Kanonik dönüşümler, Poisson parantezleri.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Newton Hareket Kanunları, Makaniğin temel teoremleri ilgili örnek ve problem çözümü
2 Basit hareketlerin ele alınması, korunum yasaları. İlgili örnek ve problem çözümü
3 Harmonik Osilatör, sönümlü hareket, rezonans. İlgili örnek ve problem çözümü
4 Çok Parçacıklı sistemlerin Hareketi, ilgili teoremler. İlgili örnek ve problem çözümü
5 Katı cismin hareketi İlgili örnek ve problem çözümü
6 Merkezsel alanda hareket ve gezegen yörüngeleri İlgili örnek ve problem çözümü
7 Arasınav
8 İvmeli referans sistemleri ve çarpışma problemleri İlgili örnek ve problem çözümü
9 Analitik Mekaniğin temelleri, Sanal İş ilkesi, D'alembert ilkesi İlgili örnek ve problem çözümü
10 Lagrange Hareket denklemlerinin elde edilmesi ve uygulamaları İlgili örnek ve problem çözümü
11 Noether Teoremi, Simetri ve Korunum Kanunları, Varyasyon Yöntemi İlgili örnek ve problem çözümü
12 Hamilton İlkesi ve Hamilton Hareket Kanunları İlgili örnek ve problem çözümü
13 Hamilton-Jakobi Yöntemi ve Uygulamaları, Kanonik Dönüşümler. Kanonik olma koşulu. İlgili örnek ve problem çözümü
14 Poisson Parantezleri İlgili örnek ve problem çözümü
15 Final Sınavı
16

Classical Mechanics : Marrion-Thorton, 1995 ve diğer baskıları, Türkçe çevirisi mevcut, Saunders Publishing, NY. Classical Mechanics: Herbert Goldstein, 2000, Mc-Graw Hill, NY


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Problem Çözümü 14 1 14
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Toplam İş Yükü (saat) 148

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 3 3 4 3 3 3
ÖÇ 2 5 4 3 3 4 4 4
ÖÇ 3 5 4 4 4 5 5 5
ÖÇ 4 5 3 3 3 3 3 3
ÖÇ 5 5 4 3 3 3 4 4
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek