GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
AST306 GÖK MEKANİĞİ Ders 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencinin, cisimlerin hareketini kontrol eden kinematik ve dinamik kavramları hatırlayabilmesini, Newton dinamiği ve Kepler denklemlerini kullanarak noktasal kütlelilerin hareketlerini tasarlayabilmesini, merkezcil bir alan etrafında hareket eden bir parçacığın hareket denklemlerini yazabilmesini ve bu denklemeleri çözebilmesini, elde ettiği yörünge denklemini yorumlayabilmesini, yörüngenin şekline karar verebilmesini, herhangi bir zamanda cismin konumunu elde edebilmesini, hareket denklemlerini üç-lü parçacık sistemine uyarlayabilmesini sağlamaktır.


Prof.Dr. Can Battal Kılınç


1 Parçacık ve parçacık sisteminin çekimsel hareketini kavrayabilme
2 Verilen verilere bakarak kullanacağı denklemleri seçebilme
3 Çekim kuvveti etkisinde altında hareket eden parçacığa ait hareket denklemini yazabilme
4 Fiziksel şartları hareket denklemine ve çözümlere uyarlayabilme
5 Matematiksel bilgilerini kullanarak hareket denklemlerini çözebilme
6 Elde ettiği çözümlerin tutarlılığını kontrol ederek yorumlayabilme
7 Gözlem verilerinden yararlanarak parçacığın farklı zamanda konumunu bulabilme
8 Bilgi birikimini çoklu sistemlere uyarlayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Temel Dinamik: Eğrisel Hareketin Kinematiği, Alan hızı, Eğrisel Hareketin Dinamiği, Bir Kürenin Potansiyeli, Parçacıklar Sistemi Merkezcil Kuvvet Hareketi: Alan hızı, Doğrusal ve Açısal Hız, Açısal Momentum ve Enerji İntegrali, Yörünge Denklemi, Ters Kare Kuvveti, Kuvvet Kanunundan Yörüngenin Belirlenmesi İki-Cisim Problemi: Kütle Merkezinin Hareketi, Göreli Hareket, Başlangıç Konumu ve Hızından Yörünge Elamanlarının Belirlenmesi, Kepler Denklemleri, Eliptik, Parabol ve Hiperbol Yörüngede Konum, Parabol Yörüngeye Yakın Konumlar, Üç ve n-cisim Problemi: Kütle Merkezinin Hareketi, Açısal Momentum veya Açısal Hız İntegralleri Enerji İntegrali, Göreli Hareket Denklemleri


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Eğrisel hareketin kinematiği, Alan hızı Rehberli Problem çözümü Rehberli Problem çözümü
2 Eğrisel hareketin dinamiği, Bir kürenin potansiyeli Rehberli Problem çözümü
3 Parçacıklar Sistemi, Rehberli Problem çözümü
4 Merkezcil Kuvvet altında Alan hızı, Doğrusal ve açısal hız, Açısal momentum ve enerji integralleri Rehberli Problem çözümü
5 Yörünge denklemleri, Ters kare kuvveti Rehberli Problem çözümü
6 Kuvvet kanunundan yörüngenin belirlenmesi, Kütle merkezinin hareketi Rehberli Problem çözümü
7 Göreli hareket, Alan İntegrali Ödev Problemlerin Tartışılması
8 Ara Sınav
9 Konum ve hızdan yörünge elamanları, Hareketin Özellikleri Rehberli Problem çözümü
10 Çekim sabiti, Kepler Denklemi Rehberli Problem çözümü
11 Eliptik, Parabol ve Hiperbol yörüngede konum Rehberli Problem çözümü
12 Parabol yörüngeye yakın konum Rehberli Problem çözümü
13 Gök Küresinde konum Rehberli Problem çözümü
14 Kütle merkezinin hareketi, açısal momentum veya alan hızının integralleri Rehberli Problem çözümü
15 Enerji integralleri, n cisim problemi, göreli hareket Denklemleri Rehberli Problem çözümü
16 Final sınavı

McCuskey, S.W., Introduction to Celestial Mechanics, (1963) Addison-Wesley Publishing Kızılırmak, A. Gök Mekaniği, Ege Üniversitesi Basımı, 4. Baskı (1998Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Problem Çözümü 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 28 28
Toplam İş Yükü (saat) 130

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 4 4 3 4
ÖÇ 2 4 4 4 3 4 5
ÖÇ 3 5 5 5 4 3 4
ÖÇ 4 4 4 3 4 3 4
ÖÇ 5 5 5 5 4 5 4
ÖÇ 6 4 4 4 3 3
ÖÇ 7 4 4 4 4 4
ÖÇ 8 4 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek