GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FİZ352 ELECTROMAGNETIC THEORY Ders 3 6 6,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı öğrencilerin; elektromanyetik teori için gerekli kavramları tanımalarını, bu kavramları kullanarak çeşitli elektriksel ve manyetik sistemlerin ilgili fiziksel niceliklerini türetebilmelerini, bu konuda var olan hesaplama yöntemlerine hakim olmalarını ve bunları herhangi bir sistem için kullanabilir hale gelmelerini sağlamaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇELİKOĞLU


1 Klasik elektromanyetik teori için gerekli matematiksel araçları tanıyıp kullanabilme.
2 Elektrostatikte karşılaşılan fiziksel nicelikleri kavrayıp hesaplayabilme.
3 Çeşitli sistemlerde elektriksel potansiyel hesabı yapabilmek için gerekli yöntemleri özümseyebilme ve kullanabilme.
4 Madde içinde elektrik alan hesabı yapabilme.
5 Kutuplanmış cisimlerin davranışlarını fiziksel kavramları kullanarak açıklayabilme.
6 Dielektriklerin genel özelliklerini tanıyabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Vektörel analiz ve koordinat sistemleri. Elektrostatik: elektrik alan, Gauss yasası, elektriksel potansiyel, iş ve enerji kavramları. İletkenler. Potansiyel hesap teknikleri: Laplace denklemi, Görüntü yöntemi, Değişkenlere ayırma yöntemi, çoklu kutup açılımı.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Vektör işlemleri ve vektör cebiri. Üçlü çarpımlar. xxx Rehberli Problem Çözümü
2 Vektörlerle Diferansiyel ve İntegral hesap. Rehberli Problem Çözümü
3 Gradyant, Diverjans ve Rotasyonel. Temel Integral Teoremleri. Rehberli Problem Çözümü
4 Eğrisel Kooridinat sistemleri ve Dirac Delta Fonksiyonu Rehberli Problem Çözümü
5 Elektrik Alan ve Coulomb yasası. Kesikli ve sürekli yük dağılımları. Rehberli Problem Çözümü
6 Eketrik alanın diverjans ve rotasyoneli. Gauss yasası Rehberli Problem Çözümü
7 Elektriksel potansiyel. Poisson ve Laplace denklemleri. Sınır koşulları Rehberli Problem Çözümü
8 Arasınav
9 Elektrostatikte iş ve enerji kavramları. Noktasal yükün ve sürekli yük dağılımlarının enerjileri. Rehberli Problem Çözümü
10 İletkenlerin temel özellikleri. İndüklenmiş yükler. Kapasitörler Rehberli Problem Çözümü
11 Potansiyel hesap tekniklerine genel bakış. Sınır koşulları ve teklik teoremleri. Rehberli Problem Çözümü
12 Görüntü yöntemi ve uygulamaları. Değişkenlere ayırma yöntemi.alanı Rehberli Problem Çözümü
13 Poisson ve Laplace denklemi çözümleri Rehberli Problem Çözümü
14 Çoklu kutup açılımı. Tek kutup ve dipol seçimleri. Dipolün elektrik alanı Rehberli Problem Çözümü
15 Genel Tekrar
16 Final Sınavı

DERS KİTABI: 1. Elektromanyetik Teori, D.J. Griffiths, Çeviri: Basri Ünal, Gazi Kitapevi, Ankara, 2003. YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Elektromanyetik Teori, G.L. Pollack ve D.R. Stump, Çeviri: Ş. Törköz, Z.Z. Aydın, M. Zengin, Gazi Kitapevi, Ankara, 2004


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
Problem Çözümü 14 2 28
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 6 7 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
Toplam İş Yükü (saat) 167

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 2 3 1 1 1 1 4 1 1 2
ÖÇ 2 4 2 3 1 1 1 1 3 1 1 2
ÖÇ 3 3 2 3 1 1 1 1 3 1 1 2
ÖÇ 4 4 2 4 1 1 1 1 4 1 1 2
ÖÇ 5 3 2 3 1 1 1 1 3 1 1 2
ÖÇ 6 3 2 3 1 1 1 1 2 1 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek