GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FİZ430 SPEKTRAL ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli Ders Grubu 2 4 3,00

Lisans


Türkçe


Spektroskopi ve spektral analiz yöntemlerinin temel kavramlarının öğretilmesi.


Assist. Prof. Dr. İpek Şahin


1 Madde ile elektromanyetik ışıma arasındaki etkileşmeleri kavrayabilme.
2 Çeşitli spektroskopi tekniklerini öğrenebilme.
3 Bu tekniklerle ilgili analiz tiplerini değerlendirebilme.
4 Bu tekniklerin fen bilimleri alanındaki uygulanabilirliğini kavrayabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Spektroskopide Temel Kavramlar, UV-Vis Spektroskopisi İlkeleri ve Uygulamaları, İnfrared Spektroskopisi, Raman Spektroskopisi, NMR Spektroskopisi ve Uygulamaları, Kütle Spektroskopisi, ESR Spektroskopisi, Spektroskopide Elektronik Uygulamalar


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Spektroskopinin Tanımı, Elektromanyetik Işınım ve Özellikleri, Işınımın Dalga Karakteri, Girişim ve Kırınım.
2 Işınımın Tanecik Karakteri, Elektromanyetik Spektrum, Maddenin Kuantlı Yapısı ve Geçişler, Enerji Seviyeleri ve Geçişler.
3 Çok Sayıda Atom veya Molekülün Enerji Dağılımı, Işınımın Madde ile Etkileşmesi, Bazı Sistemler İçin Seçicilik Kuralları.
4 Temel Terim ve Tanımlar, Işın ve Madde Etkileşmesi, Atomik ve Moleküler Enerji Geçişleri, Absorblama Olayı ve Absorblama Türleri.
5 UV ve Görünür Bölge Aborbsiyonu Ölçen Cihazlar, Kalitatif Analiz, Kantitatif Analiz, UV – Görünür Absorpsiyon Spektroskopisinin Yarar Sağladığı Alanlar.
6 İnfrared Teori, Titreşim Çeşitleri ve Seçimlilik Kuralları, Grup Frekanslarını Etkileyen Faktörler, İnfrared Spektrofotometresi.
7 Örnek Hazırlama ve Ölçme Tekniği, İnfrared Spektroskopisinin Uygulamaları, Yapı Tayini, Raman Teori.
8 Ara sınav
9 Raman Spektrometreleri, Raman Spektroskopisinin Uygulamaları, Açısal Momentum ve Manyetik Momentum, NMR Çekirdekler.
10 Larmor Presesyonu ve Nükleer Manyetik Rezonans. Relaksasyon, NMR Sinyalinin Şiddeti.
11 Lokal Manyetik Alanlar ve Çekirdeğe Etkiyen Net Alan, Spin Sistemleri.
12 Kütle Spektrometresinin Bölümleri, Ayırma Gücü, İzotoplar Yardımıyla Spektrumdaki Pik Oranları Hesabı, Kütle Spektrumunun Değerlendirilmesi, Kütle Spektrumu Çözüm Yöntemi.
13 Elektron Spin Rezonans, Elektron-Çekirdek Aşırı İnce Yapı Etkileşmesi, Spin Hamiltonyeni, g Tensörünün Deneysel Tayini.
14 Aşırı İnce Yapı Tensörü, Elektron Spin Rezonansla Bilgi Edinme Yöntemleri, Elektron Spin Rezonans Spektrumlarına Örnekler.
15 Elektrik Nedir?, Elektron Akımı, Elektromotor Kuvvet, İletkenlik ve Direnç, Ohm Kanunu, Sığa, Devre Nedir? , Devre Bağlantıları, Yarıiletkenler, Entegre Devre.
16 Yarıyıl sonu sınavı

Moleküller ve Radyasyon: Modern Moleküler Spektroskopiye Giriş, Jeffrey I. Steinfeld, ikinci Baskı, Moleküler Spektroskopi; Ira N. Levine


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 1 9 9
Proje Sunma 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 101

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 2 3
ÖÇ 2 5 3 3
ÖÇ 3 5 3 3
ÖÇ 4 5 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek