GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
AST316 GÖKADAMIZ Seçmeli Ders Grubu 3 6 5,00

Lisans


Türkçe


Dersi alanların, gökbilimin en verimli uygulama alanlarından biri olan gökadamız üzerine veriler sağlamanın yollarını sorgulayabilmesi, yalnız gözlemsel verilerden yola çıkarak istatistiki olarak astrofizik temel sorunların yanıtına ulaşabileceğini farkedebilmesi, gökadamızı birim olarak değerlendirerek kozmolojik ölçekte sorular sorabilmesi, çeşitli astrofizik diyagramları kullanarak ve yıldızlara ilişkin bulguları kullanarak gökadamızın oluşumu ve evrimine ilişkin soruları yanıtlayabilmesini sağlamaktır.


Prof. Dr. Günay TAŞ


1 Güneş sistemimizin makro ölçekte yerini belirleme ve kozmolojik ölçeklerde düşünebilme yollarını keşfetme,
2 Gökbilimin temel sorunlarının yanıtlarının bulunmasında gökadamıza ilişkin gözlemsel verinin kullanılabilmesi,
3 Gökadamıza ilişkin veri tabanlarının kullanımı sayesinde bilimde çoğulculuğun ve mütevaziliğin, öneminin kavranabilmesi
4 Küçük ölçekten büyük ölçeğe ya da tersi biçimde gökbilimin tüm başlıklarının birbiriyle ilişkili olduğunun farkedilebilmesi,
5 Dinleyerek, uygulayarak ve araştırarak kazandığı birikimi yazılı ve sözlü sunabilmesi.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Gökadamızın Yapısı, Gökadamızın biçimi ve yapısını belirleme yöntemleri, Gökadamızın yapısını belirlemekte kullanılan gözlemsel teknikler, Gökadamızın yapısını belirlemekte önemli yıldız tür ve grupları, Gökada Diski, Sarmal kolların yapısı, Sarmal kolların oluşumu, Diskteki metal bolluk dağılımı, İnce disk, Kalın disk, Diskin oluşumu ve yaşı, Gökadamızın Şişim bölgesi, Sagittarius A ve B bulutları, Gökada merkezi, Halo, Halonun yapısı, Halonun metal bolluk dağılımı, Genç Halo, Yaşlı Halo, Gökadamızın uyduları, Gökadamız çevresindeki akıntılar ve kalıntılar, Gökadamızın uydularının renk-parlaklık diyagramları ve Başlangıç kütle fonksiyonları, Gökadamızın Oluşumu ve evrimi


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 1 Gökadamızın Yapısı 2 Gökadamızın biçimi ve yapısını belirleme yöntemleri 3 Gökadamızın yapısını belirlemekte kullanılan gözlemsel teknikler 4 Gökadamızın yapısını belirlemekte önemli yıldız tür ve grupları 5 Gökada Diski, Sarmal kolların yapısı, 6 Sarmal kolların oluşumu, 7 İnce disk, Kalın disk, 8 Gökadamızın Şişim bölgesi, 9 ARASINAV 10 Halo, Halonun yapısı, 11 Halonun metal bolluk dağılımı, 12 Açık küme ve küresel küme bilgisi ışığında gökadamızın oluşumu, Disk, Şişim ve Halo özelliklerinin tartışılması 13 Gökadamız çevresindeki akıntılar ve kalıntılar, 14 Gökadamızın uyduları, 15 Başlangıç kütle fonksiyonları 16 Astronomik bir birim olarak gökadamız, Derse ilişkin öğrenci değerlendirmesinin alınması. 1 Gökada koordinat sistemi ve Güneş Sisteminin Samanyolu içindeki konumu 2 Gökadamızın biçimi ve yapısını belirleme yöntemlerine ilişkin problemler çözme 3 Gökadamızın yapısını belirlemekte kullanılan gözlemsel tekniklere ilişkin uygulama 4 Ödev I, Tartışma, Soru-yanıt 5 Geçen konulara ilişkin simülasyonlarla teorik konuların desteklenmesi 6 Diskteki metal bolluk dağılımı, 7 Diskin oluşumu ve yaşı, 8 Gökada merkezi, Sagittarius A ve B bulutları, 9 Arasınav sorularının yanıtlanması. Tartışma, Soru-yanıt 10 Küçük ödev. Veri tabanlarından yararlanarak gözlemsel verileri ve bilimsel yayın araştırma sayfasını kullanarak hesaplama yapma ve araştırma hazırlama, yazılı olarak sunma ve sözlü olarak anlatma. Tartışma, Soru-yanıt 11 Genç Halo, Yaşlı Halo 12 Gökadamızın bileşenlerinin üzerinden, Öbek kavramına geçişin örneklenmesi 13 Ödev II, Tartışma, Soru-yanıt 14 Gökadamızın uydularının renk-parlaklık diyagramları 15 Gökadamızın Oluşumu ve evrimi, 16 Final

Prof. Dr. Günay TAŞ – “Gökadamız: Samanyolu” Ders notlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Ev Ödevi 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Soru-Yanıt 5 5 25
Takım/Grup Çalışması 1 15 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
Ev Ödevi 2 25 50
Toplam İş Yükü (saat) 156

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4
ÖÇ 2 5 5 4 4 5 3 3 4 3 4 4
ÖÇ 3 4 5 4 3 4 4 3 3 5 4 4
ÖÇ 4 4 4 4 3 3 3 5 5 4 3 4
ÖÇ 5 4 4 3 3 5 4 4 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek