GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
AST407 YILDIZ KÜMELERİ VE OYMAKLAR Seçmeli Ders Grubu 4 7 6,00

Lisans


Türkçe


Dersi alanların, astrofiziğin en verimli uygulama alanlarından biri olan yıldız kümelerinin varlığından yola çıkarak gökadamız ve evren üzerine veriler sağlamanın yollarını sorgulayabilmesi, yalnız gözlemsel verilerden yola çıkarak istatistiki olarak astrofizik temel sorunların yanıtına ulaşabileceğini farkedebilmesi; kümelere ilişkin çeşitli astrofizik diyagramları kullanarak kümeler kadar yıldızların oluşumu ve evrimine ilişkin soruları yanıtlayabilmesini sağlamaktır.


Prof. Dr. Günay TAŞ


1 Kümelerin, oluştuğu bölgeler olan yıldızlararası gaz ve toz ortamların önemini farkedebilme ve bu bilgiyi diğer astrofizik ortamlar için de kullanabilme
2 Gökbilimin temel sorunlarının yanıtlarının bulunmasında kümelere ilişkin gözlemsel verinin kullanılabilmesi
3 Kümelere ilişkin veri tabanlarının oluşturulabilmesi ve paylaşımının, dolayısıyla bilimde çoğulculuğun ve mütevaziliğin, öneminin kavranabilmesi
4 Küçük ölçekten büyük ölçeğe ya da tersi biçimde gökbilimin tüm başlıklarının birbiriyle ilişkili olduğunun farkedilebilmesi
5 Dinleyerek, uygulayarak ve araştırarak kazandığı birikimi yazılı ve sözlü sunabilmesi

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Yıldızlararası Ortam; Yıldızlararası Gaz ve Toz, Moleküler Bulutlar, Yıldızlararası maserlar, Moleküler Bulut ve Küme Oluşumu, Moleküler bulut oluşumu, Bulutun çökmesi ve parçalanması, Küme oluşumu, Yıldız Grupları Türleri ve Sınıflanması; Oymaklar; OB Oymakları; Genel özellikler, Kaçan yıldızlar, Gould kuşağı, R Oymakları, T Oymakları, Açık Kümeler; Açık Kümelerin H-R Diyagramı ve Anakola Çakıştırma Yöntemi, Eşzaman Eğrileri, Açık Kümelerdeki Değişen Yıldızlar, Mavi Aykırı Yıldızlar, Açık Kümelerin Yaşını Belirleme Yöntemleri, Yaşlı Açık Kümeler, Küresel Kümeler; Küresel Kümelerin Renk-Parlaklık Diyagramları, Anakol ve dönme noktası, Kırmızı dev kolu, Yatay kol, Yatay kolun biçimi ve ikinci parametre sorunu, Asimtotik dev kolu, Kimyasal Bileşim, Küresel Kümelerin Yaşları


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yıldızlararası ortamın özellikleri ve önemi, Çeşitli yıldızlarası ortam belirteçlerinin anlatımı Yıldızlararası kızıllaşma ve sönükleşmeye ilişkin problemler çözme
2 Moleküler bulutlar ve kümelerin oluşumu Yıldızlararası kızıllaşma ve sönükleşmeye ilişkin problemler çözme
3 Yıldızların gruplaşma özellikleri ve sınıflanması Ödev I, Tartışma, Soru-yanıt
4 OB Oymakları, tanımlanması ve özellikleri Geçen konulara ilişkin simülasyonlarla teorik konuların desteklenmesi
5 OB Oymaklarına ilişkin özel cisimler; Kaçan yıldızlar, R ve T Oymakları Kinematik yaş belirleme üzerine uygulamalar, Kaçan yıldızların üye oymaklarının belirlenme yöntemlerinin örneklenmesi
6 Açık yıldız kümelerine giriş, Renk-parlaklık diyagramlarının incelenmesi Ödev: Renk-renk ve renk parlaklı diyagramları ve izokronlar üzerine uygulamalar. Tartışma, Soru-yanıt
7 Kümelerdeki değişen yıldızların öneminin tartışılması, Mavi aykırı yıldızlar Küme üyelerinin belirlenmesi üzerine renk-parlaklık ve renk-renk diyagramları üzerinde uygulama
8 Kümelerin yaşını belirleme, Yaşlı açık kümeler Anakol çakıştırma ile uzaklık ve yaş bulma üzerine uygulamalar, Eşzaman eğrileri üzerine uygulama
9 ARASINAV Arasınav sorularının yanıtlanması. Tartışma, Soru-yanıt
10 Küresel Kümelerin renk-parlaklık diyagramları ve bu diyagramdaki evrim basamaklarında bulunan yıldızların özelliklerinin anlatımı Verilen bir açık yıldız kümesi üzerine WEBDA veri tabanından yararlanarak gözlemsel verilere, ADS bilimsel yayın araştırma sayfasını kullanarak kümenin temel astrofizik ve gözlemler üzerine yapılmış çalışmaları tarayarak yazılı ve sözlü bilgi derleme ve anlatımı. Tartışma
11 Yatay kol özellikleri, sıfır yaş anakolu ve yıldızların yatay kol sonrası evrimi, yatay kolun küresel küme çalışmalarındaki önemi, Küresel kümelerdeki değişen yıldızların önemi, Oosterhoff Sınıflaması, Değişen yıldızların (RR Lyr yıldızları) ışık eğrilerini inceleyerek kümelerin olası sınıflarını bulma uygulamaları
12 İkinci parametre sorunu, Metal bolluğunun etkileri ve önemi, Küresel kümelerin yaşlarının belirlenmesi, Çok sayıda eşzaman eğrileri üzerinden küresel kümelerin renk-parlaklık diyagramlarının ve yatay kol gibi özel bölgelerin morfolojisini kullanarak kümelerin yaş ve metal bolluğunun belirlenmesi uygulaması
13 Açık küme ve küresel küme bilgisi ışığında gökadamızın oluşumu, Gökadamızın bileşenlerinin üzerinden, Öbek kavramına geçişin örneklenmesi
14 Halonun sınıflanması: yaşlı halo, genç halo Ödev II, Ödev'in yanıtlanması Tartışma, Soru-yanıt
15 Başlangıç kütle fonksiyonu Samanyolu dışındaki gökadalardaki kümelere ilişkin çalışmalar ve sonuçları;
16 Derse ilişkin değerlendirme, Tartışma, Soru-yanıt Final

- Prof. Dr. Günay TAŞ, “Yıldız Kümeleri ve Oymaklar” ders notları - Dersin hocası tarafından önerilecek bilimsel makale, web sayfası ve bilgisayar yazılımlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Ev Ödevi 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Uygulama/Pratik 14 2 28
Soru-Yanıt 5 8 40
Takım/Grup Çalışması 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Ev Ödevi 2 25 50
Toplam İş Yükü (saat) 185

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4
ÖÇ 2 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3
ÖÇ 3 4 4 5 4 4 3 5 3 4 3 3
ÖÇ 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4
ÖÇ 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek