GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
MAT454 UYGULAMALI MATEMATİK Seçmeli Ders Grubu 4 8 6,00

LisansDersin sonunda öğrenciler Kısmi türevli diferansiyel denklemlerin çözümlerini analitik olarak yapabileceklerdir


Prof. Dr. Fadime Dal


1 Mühendislikte ve bir çok alanda uygulamalı matematik dersini kullanabilme
2 Doğadaki fiziksel olayların matematiksel yorumlayabilme ve çözebilme
3 Bireysel çalışma becerisi
4
5

Birinci Öğretim


Yok


Yok


2. mertebeden kısmi diferansiyel denklemlerinin kanonik formda incelenmesi, fourier serileri, Sturm-Liouville sistemleri, kısmi türevli diferansiyel denklemlerin değişkenlere ayırma yöntemi ile çözümleri


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Matematiksel fizikte kısmi diferansiyel denklemlerinin türetilmesi Problem çözümü
2 İkinci mertebe kısmi diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması Problem çözümü
3 Hiperbolik ve Parabolik kısmi diferansiyel denklemlerinin çözümleri Problem çözümü
4 Eliptik kısmi diferansiyel denklemlerinin çözümü Problem çözümü
5 Fourier serileri Problem çözümü
6 Fourier serilerinin özellikleri , Bessel eşitsizliği, Parseval Teoremi Problem çözümü
7 Sturm-Liouville sistemlerinin tanımı Problem çözümü
8 Ara sınav
9 Sturm-Liouville sistemlerinin çözümü Problem çözümü
10 Homojen ikinci mertebeden kısmi diferansiyel denklemlerinin değişkenlere ayırma yöntemi ile çözümü Problem çözümü
11 Homojen ikinci mertebeden kısmi diferansiyel denklemlerinin değişkenlere ayırma yöntemi ile çözümü Problem çözümü
12 Homojen olmayan ikinci mertebeden kısmi diferansiyel denklemlerinin değişkenlere ayırma yöntemi ile çözümü Problem çözümü
13 Green fonksiyonları ile sınır değer problemlerinin çözümü Problem çözümü
14 Green fonksiyonları ile sınır değer problemlerinin çözümü Problem çözümü
15 Genel tekrar Problem çözümü
16 Yılsonu sınavı

Trim , Donald W.Boston (1990) . Applied Partial Differential equationsYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 14 1 14
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 6 6 36
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Toplam İş Yükü (saat) 176

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 4 4 3 4
ÖÇ 2 5 3 4 5 3
ÖÇ 3 4 4 4 4
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek