GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FEN102 SCIENTIFIC ENGLISH II Ders 1 2 3,00

Lisans


İngilizce


Öğrencinin astronomide kullanılan temel kavramlara İngilizce hakim olması ve bu alanda İngilizce yazılan makale ve kitapları daha rahat takip edebilmesini sağlamaktır.


Prof. Dr. Belinda Kalomeni


1 Astronomide kullanılan terimlerin İngilizcelerine hakim olabilme
2 Astronomi alanında İngilizce yazılan bilimsel makaleleri okuyabilme
3 Astronomi alanında İngilizce yazılan kitapları okuyabilme
4 Astronomi alanında İngilizce yapılan sunumları anlayabilme
5 Astronomi alanında İngilizce sunum yapabilme deneyimi kazanabilme
6 Astronomi alanında güncel gelişmeleri İngilizce takip edebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Astronomide temel kavramları tanıtmak ve bu alanda bilimsel makaleler okumak ve tartışmak.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Astronomide temel kavramlar (Kozmoloji)
2 Astronomide temel kavramlar (Kozmoloji) Makale I
3 Astronomide temel kavramlar (Güneş Sistemi) Makale II
4 Temel kavramlar (Güneş) Makale III
5 Astronomide temel kavramlar (Yer benzeri gezegenler) Makale IV
6 Astronomide temel kavramlar (Yer benzeri gezegenler) Makale V
7 Astronomide temel kavramlar (Yer benzeri gezegenler) Makale VI
8 Arasınav
9 Astronomide temel kavramlar (Jüpiter benzeri gezegenler) Makale VIII
10 Astronomide temel kavramlar (Jüpiter benzeri gezegenler) Makale IX
11 Gezegenli Sistemler Makale X
12 Sunum Makale XI
13 Sunum Makale XII
14 Sunum Makale XIII
15 Sunum
16 Final sınavı

Thomas T. Arny, “Explorations: An Introduction to Astronomy”, McGraw Hill,2004 Michael Zeilik, Stephen A. Gregory and Elske V. Smith, “Intoductory Astronomy and Astrophysics”, Saunders, 1992 Roger Freedman, Robert Geller and William J. Kaufmann, “Universe” W H Freeman & Co, 2010 Martin Rees, “Universe: The Definitive Visual Guide”, DK Publishing, 2008 The SAO/NASA Astrophysics Data System


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Seminer 2 1 2
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 13 1 13
Toplam İş Yükü (saat) 86

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5
ÖÇ 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5
ÖÇ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5
ÖÇ 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5
ÖÇ 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5
ÖÇ 6 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek