GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BİY002 EVRİM Seçmeli Ders Grubu 2 4 3,00

Lisans


Türkçe


Darwinin evrim teorisinin gelişim sürecinin ve torinin kendisinin anlaşılması. Doğa bilimlerine ve sosyal bilimlere evrimsel ve analitik bir perspektiften bakışın analtılması


none


1 Bilimin nasıl çalıştığının ve bilimsel olmayandan farkının öğrenilmes
2 Evrimin zaman içinde değişim olduğunun anlaşılmas
3 Evrimin kanıtlarını açıklayabilmek
4 Genetik çeşitliliğin evrim için gerekli olduğunu anlamak
5 Evrimin topluluktaki genetik çeşitlilik üzerinden doğal seçilim ile sonuçlandığını açıklayabilmek
6 Uyarlanmaların topluluklarda doğal seçilim ile korunduğunu bilmek
7 Türlerin değişen çevrelerdeki kalıtsal özelliklerin üzerinde doğal seçilim sonucu oluştuğunu söyleyebilmek

Birinci Öğretim


Yok


Genetik mekanizmalar, virüs, bakteri ve insan genomlarının yapılarının bilinmesi, moleküler biyolojinin sentral dogmasının bilinmesi dersi anlamak açısından kolaylık sağlayacaktır.


Ders Darwin öncesi dönemdeki evrim görüşünün gelişimine katkıda bulunan bilimsel faaliyetlerin incelenmesiyle başlamaktadır. Daha sonra Darwin'in evrim teorisinin önemreleri maddeler halinde incelenmekte ve tartışılmkatadır. Darwin teorisinin kavranmasından sonra değişik canlıların süreçlerinin bilimsel gözlemlerle incelenmesi ve evrimsel süreç açısından değerlendirilmesi yapılmaktadır. Model biyolojik olgular olarak, kuş gagalrının çevresel faktörlere bağlı olarak kuşaktan kuşağa değişimi, İnsanlarda AIDS hastalığına neden olan HIV virüsünün AIDS tedavisi için gelişitirilen ilaçlara karşı evrimleşmesi ve insandaki AIDS e genetik dirençler analiz edilmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Temel genetik, Genom ve pseudogenler
2 Darwin öncesi dönemde evrim , Darwin'in evrim görüşünün oluşması ve Darwin prensipleri
3 Doğal seçilim ve evrim
4 Evrime örnek oluşturan olguların tartışılması
5 İspinoz kuşlarının gaga büyüklüğü değişiminin evrimsel analizi
6 AIDS virüsü HIV in AIDS ilaçlarına karşı evrimi
7 AIDS virüsü HIV e karşı insanda genetik direnç
8 HIV Virüsü insan genetiği etkileşiminin değerlendirilmesi
9 Arasınav
10 Enfeksiyöz hastalıklar ve evrim
11 Evrimsel bir model olarak İnsan Prion hastalıklarının değrlendirilmesi
12 Evrimsel bir model olarak Hayvan Prion hastalıklarının değrlendirilmesi
13 Evrimsel süreçte körelen organlar
14 Filogenetik ağçların çizimi
15 Filogenetik ağaçların değerlendirilmesi
16 Dersin sonuçlarının değerlendirilmesi ve genel tartışma

Evrimsel Analiz Orjinal isim: Evolutionary Analysis Jon C. Herron, Scott Freeman İslam Gündüz Palme Yayıncılık - Ders Kitapları /Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Problem Çözümü 5 2 10
Tartışma 5 1 5
Soru-Yanıt 10 1 10
Takım/Grup Çalışması 5 2 10
Gözlem 1 3 3
Beyin Fırtınası 5 1 5
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 1 5
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
Okuma 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 104

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 2
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 3
ÖÇ 4 2
ÖÇ 5 4
ÖÇ 6 4
ÖÇ 7 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek