GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FEN044 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli Ders Grubu 2 4 3,00

LisansBu ders kapsamında kişisel gelişim ile ilgili kavramsal ve uygulama temelli açılımlar konu edilmektedir.


Prof. Dr. Emet Gürel


1 Kişisel değişim ve gelişim kavram bilgisi edinebilme
2 Kişisel gelişim yöntem ve tekniklerini öğrenebilme ve uygulayabilme
3 Kişisel gelişim ile ilgili yenilikleri takip edebilme ve yaşamına adapte edebilme

Birinci Öğretim


Yok.


Yok.


Kişisel Değişim ve Gelişim, Kişisel Gelişim Yöntem ve Teknikleri, Dünyada ve Türkiye’de Kişisel Gelişim Trendleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş ve genel bilgi verilmesiKişisel Gelişim Nedir? Kişisel Gelişim Kavramı, Kişisel Gelişimin Önemi, Kişisel Gelişim Yöntem ve Teknikleri...
2 Kişisel Gelişimin Tarihsel Gelişimi Geçmişten Günümüze Kişisel Gelişim, Dünyada ve Türkiye’de Kişisel Gelişim Yazını...
3 Kişisel Gelişim Atölye Çalışmaları: Değişim ve Vizyon Yönetimi
4 Kişisel Gelişim Atölye Çalışmaları: Motivasyon ve İçsel İletişim
5 Kişisel Gelişim Atölye Çalışmaları: Kişilerarası İletişim, Empati ve Dinleme
6 Kişisel Gelişim Atölye Çalışmaları: Sözlü İletişim
7 Kişisel Gelişim Atölye Çalışmaları: Sözsüz İletişim
8 Arasınav (Vize)
9 Kişisel Gelişim Atölye Çalışmaları: Yazılı İletişim
10 Kişisel Gelişim Atölye Çalışmaları: Yaratıcılık
11 Kişisel Gelişim Atölye Çalışmaları: Sorun Çözme
12 Kişisel Gelişim Atölye Çalışmaları: Zaman Yönetimi
13 Kişisel Gelişim Atölye Çalışmaları: Stres Yönetimi
14 Kişisel Gelişim Atölye Çalışmaları: Öfke Yönetimi
15 Kişisel Gelişim Atölye Çalışmaları: Açıkhava Uygulamaları -Müze Ziyareti-
16 Final

Nüvit Osmay (2010). İnsan Mühendisliği-Hayat Karşısında İnsanın Kendisi ve Çevresi. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım, Doğan Cüceloğlu (1996). İçimizdeki Biz-Kalite Bilincinin Temeli. İstanbul: Sistem Yayıncılık. Doğan Cüceloğlu (1997). Yeniden İnsan İnsana. 15. Baskı. İstanbul: Remzi Kitabevi. Doğan Cüceloğlu (1997). İnsan ve Davranışı. 7. Baskı. İstanbul: Remzi Kitabevi. Doğan Cüceloğlu (1999). Anlamlı ve Coşkulu Bir Yaşam İçin Savaşçı. İstanbul: Sistem Yayıncılık. Ünsal Oskay (2002). İletişimin Dünyasallaşması. İstanbul: Der Yayınları. Üstün Dökmen (2000). İletişim Çatışmaları ve Empati. İstanbul: Sistem Yayıncılık.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 1 10 10
Rapor Sunma 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 1 10
Toplam İş Yükü (saat) 76

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek