GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
AST106 ASTRONOMİYE GİRİŞ II Ders 1 2 5,00

LisansGökcisimlerinden gelen ışığı fotometrik ve tayfsal olarak kullanarak, Güneş ve yıldızların yapısı, oluşum ve evrimlerini, karşılaştırmalı olarak öğreterek, gökadaları ve yıldızlararası gaz ve toz ortamı tanıtmak, evrenin oluşumu ve genel yapısı hakkında bilgi vermektir.


Prof. Dr. Mustafa Serdar Evren


1 Fizik yasalarını astronomik kavramlara uygulayabilme
2 Işığın özelliklerini kullanarak gökcisimlerinin yapıları hakkında sonuç çıkarabilme,
3 Bilgisayar animasyonları sayesinde gökcisimlerinin üç boyutlu yapısını kavrayabilme,
4 Güneşin yapısal özelliklerini bulmak için kullanılan yöntemleri güneş benzeri yıldızlara uygulayabilme,
5 Evrenin ve gökcisimlerinin boyutları ve yapısını irdeleyebilme,
6 Gözlem sonuçlarındaki hassasiyetin önemini yorumlayabilme
7 İzleyerek, uygulayarak ve araştırarak, verilen süre içinde kazandığı birikimi yazılı ve sözlü sunabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


• Yıldızların Doğası • Güneş • Yıldızların Evrimi • Yıldızların Ölümü • Değişen Yıldızlar • Çift Yıldızlar • Yıldız Kümeleri • Yıldızlararası Ortam • Gökadamız Samanyolu • Diğer Gökadalar ve Evren


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Parlaklık tanımları, parlaklık ölçeği Problem çözme
2 Yıldızların kütleleri, ışıtması, yarıçapları ve sıcaklıkları Problem çözme
3 Renk ölçeği ve tayf sınıflaması H-R diagramı Problem çözme
4 Güneş’in iç yapısı ve atmosferi Problem Çözme
5 Güneş aktivitesi: nedenleri ve etkileri Quiz 1
6 Küçük kütleli yıldızların evrimi Proje 1’in tanıtımı: Güneş üzerine poster çalışması
7 Büyük kütleli yıldızların evrimi, yıldızların ölümü ve yıldız kalıntıları Problem Çözme
8 Arasınav
9 Değişen yıldızlar, sınıflaması Proje 2’nin tanıtımı: Yıldızların evrimi üzerine poster çalışması
10 Çift yıldızların sınıflaması ve türleri Problem Çözme
11 Örten çift yıldızların ışık eğrileri, Julian Tarihi Proje 3’ün tanıtımı: yıldız kümeleri karşılaştırmalı poster çalışması
12 Açık yıldız kümeleri, Küresel yıldız kümelerinin özellikleri ve farklılıkları Proje 4’ün tanıtımı: Derin Uzay Cisimleri poster çalışması
13 Yıldızlararası ortam ve derin uzay cisimlerinin yapısı ve türleri Quiz 2
14 Gökadamız Samanyolu, diğer gökadaların yapısı ve türleri Proje sunumları
15 Evrenin evrimi ve kökeni, evrende yaşam Proje sunumları
16 Proje sunumları

Evren, S., 2010, “Genel Astronomi II” ders notları, ders sunum CD’leri Freedman, R.A. and Kaufmann III, W.J., 2008, “Universe”, W.H. Freeman and Company. Bennett, J., Donahue, M., Schneider, N. and voit, M., 2005, “The Essential Cosmic Perspective”, Pearson Education, Inc. Green, S. F. and Jones, M.H., 2004, “An Introduction to the Sun and Stars”, The Open University, Cambridge University Press.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 1 3 3
Derse Katılım 1 70 70
Uygulama/Pratik 1 6 6
Problem Çözümü 1 8 8
Soru-Yanıt 1 2 2
Proje Hazırlama 1 8 8
Proje Sunma 1 1 1
Bireysel Çalışma 1 10 10
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 5 5
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Quiz için Bireysel Çalışma 1 5 5
Ev Ödevi 1 8 8
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 3 3 4
ÖÇ 2 4 3 2
ÖÇ 3 2 3
ÖÇ 4 2 4
ÖÇ 5 4 3
ÖÇ 6 3 3 3
ÖÇ 7 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek