GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FEN064 İNSAN GELİŞİMİ Seçmeli Ders Grubu 2 4 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerini tanıtmak ve gelişim kuramlarını anlamasını sağlamaktır.


Ass. Prof. Türkan Yılmaz Irmak


1 Gelişim psikolojisinin kuramlarını anlayabilme
2 Gelişim psikolojisi araştırma sonuçlarını günlük yaşam problemlerine uygulayabilme
3 İnsan yaşamındaki değişimleri kavrayabilme
4 Gelişim dönemlerini kavrayabilme
5 Bilişsel, sosyal ve duygusal alanlardaki insan gelişimini anlayabilme

Birinci Öğretim[Yok]


Çocukluk tarihi, dil gelişimi, bağlanma, ergenlik, cinsel gelişim, ahlak gelişimi ve yaşlılık


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Yaşam Boyu yaklaşım
3 Doğum öncesi gelişim
4 Psikanalitik kuram
5 Psikososyal gelişim kuramı
6 Sosyal Öğrenme Kuramı
7 Bağlanma
8 Ara sınav
9 Zeka
10 Dil gelişimi
11 Cinsel gelişim
12 Ahlak gelişimi
13 Ergenlik
14 Yaşlılık
15 Çocuk istismarı ve ihmali
16 Final Sınavı

Berk, L. (2013). Çocuk Gelişimi Kaknüs Yayıncılık. Bee, H. ve Boyd, D. (2009). Çocuk Gelişim Psikolojisi. İstanbul: Kaknüs yayınları. Gander ; M.J. ve Gardiner, H.W. (1993). Çocuk ve Ergen Gelişimi. Ankara: İmge Kitabevi . Kozcu, Ş. (1989). Çocuk istismarı ve ihmali. Ege Üniversitesi. Psikoloji Seminer, 6/7, 63-76.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 77

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 3
ÖÇ 4 3
ÖÇ 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek