GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FEN070 MÜZİK VE TOPLUM II Seçmeli Ders Grubu 2 4 3,00

LisansBu dersin amacı öğrencilerin müzik teorisi ve pratikleri ile ilgili genel bilgi edinmesini sağlamak, ses fiziği ve ses sağlığı ile ilgili genel bilgiler vermektir.


Tevfik Volkan Atahan


1 Ses kavramını anlayabilme.
2 Ses fiziği ile ilgili kavramları anlayabilme.
3 Ses sağlığı ile ilgili kavramları anlamak ve ses kullanımını öğrenmek.
4 Enstrünamları tanımak ve genel bilgi sahibi olmak.

Birinci Öğretim[Yok]Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, faaliyet ve işleyişin açıklanması
2 Ses kavramı hakkında bilgilendirme
3 Ses fiziği ile ilgili teknik bilgilendirme.
4 Nota sistemi ve ses dizileri hakkında genel bilgilendirme.
5 Türk müziği makamları hakkında genel bilgilendirme.
6 Müzik kavram ve terimleri ile doğru bilinen yanlışlarla ilgili tartışmalar.
7 Farklı müzik türleri ile ilgili bilgilendirmeler.
8 Supervizyon
9 İnsanda ses organlarını tanıma
10 Sesi doğru kullanmakla ilgili bilgiler ve örnekler vermek.
11 Ses sağlığı ile ilgili biglindirme.
12 Farklı türden eserleri doğru biçimde topluca seslendirmek.
13 Farklı türden eserleri doğru biçimde topluca seslendirmek.
14 Farklı türden eserleri doğru biçimde topluca seslendirmek.
15 Enstrünamlar hakkında genel bir tanıtım ve bilgilendirme.
16 Final: Genel değerlendirme


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 7 2 14
Uygulama/Pratik 7 2 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2
Okuma 12 2 24
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1
ÖÇ 2 3 3 4
ÖÇ 3 3 4 4 5 3 4 4 4
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek