GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
AST413 GEZEGENLİ SİSTEMLER Seçmeli Ders Grubu 4 7 6,00

Lisans


Türkçe


Gezegeni olan yıldızların keşfi, bu keşifler için gereksinim duyulan araç ve yöntemler, keşfedilen gezegenlerin özellikleri, gezegeni olan yıldızların özellikleri ve buradan çıkan istatistiklerin yol göstericiliğinde gezegen ve güneş sistemi oluşumuna yeni bakış açısının gelişmesini sağlamaktır.


Doç. Dr. Zeynep ÇELİK ORHAN


1 Gezegeni olan yıldızların varlığını sorgulayarak güneş sisteminin oluşumu üzerine sorular üretilebilmesi,
2 Gökbilimin temel sorunlarının yanıtlarının bulunmasında gezegenli sistemlere ilişkin gözlemsel verinin kullanılabilmesi,
3 Gezegenli sistemlere ilişkin veri tabanlarının oluşturulabilmesi ve paylaşımının, dolayısıyla bilimde çoğulculuğun ve mütevaziliğin, öneminin kavranabilmesi,
4 Küçük ölçekten büyük ölçeğe ya da tersi biçimde gökbilimin tüm başlıklarının birbiriyle ilişkili olduğunun farkedilebilmesi,
5 Evrende yaşam üzerine sorular üretebilmesi.
6 Dinleyerek, uygulayarak ve araştırarak kazandığı birikimi yazılı ve sözlü sunabilmesi,

Birinci Öğretim


None


Yok


Bilinen Gezegenli Sistemlerin Keşif Yöntemleri ve Özellikleri, Gezegenli Sistemlerin Keşfi, Dikine Hızların Kullanımıyla Keşifler, Astrometrik yöntemle keşifler, Geçiş yöntemiyle Keşifleri, Mikromerceklenme, Gözlenmiş Güneş Sistemi Dışındaki Gezegenlerin Özellikleri, Güneş Sistemi Dışındaki Gezegenlerin Keşfi için Gelecekte Kullanılacak Yöntemler ve Duyarlılık, Geçiş Gökyüzü Taramaları, Doğrudan Optik Keşifler, Gezegenli Sistemlerin Doppler Tetkikleri: Tek Cisimden Çoklu Cisimlere, Çekimsel Merceklenmeyle Güneş Sistemi Dışındaki Gezegenlerin Keşfi, İlkel Gezegen ve Kalıntı Disklerindeki Yerbenzeri Gezegenlerin Oluşumu ve Evrimi, Kahverengi Cüce - Güneş Sistemi Dışı Gezegen İlişkisi, Yakın Yörüngelerdeki Güneş Sistemi Dışı Gezegenler: Oluşum, Göç Mekanizmaları ve Özellikleri, Çoklu Gezegen sistemlerinin Dinamikleri, Çift Yıldız Sistemlerindeki Gezegenlerin Oluşumu, Gezegen Araştırmaları, Dinamik Evrimi ve Yaşanabilirliği, Yaşanabilirlik ve Yaşam İçin Gezegenin Çevresel Özellikleri, Güneş Sistemi Dışı Gezegenlerin Uyduları: Yaşamın Yeşerebileceği Ortamlar


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 1 Bilinen Gezegenli Sistemlerin Keşif Yöntemleri 2 Bilinen Gezegenli Sistemlerin Özellikleri 3 Doğrudan Optik Keşifler 4 Gözlenmiş Güneş Sistemi Dışındaki Gezegenlerin Özellikleri 5 Tek Cisim Doppler Gezegen Tetkiklerinden Gelen Temel Sonuçlar 6 Yeni Büyük-Dünya Kütleli Gezegen Sonuçları 7 Diğer Gezegen Tetkikleri ile Karşılaştırma, Büyük-Dünya Kütleli Gezegenler 8 Yeni Nesil Çoklu Cisim RV Gezegen Tetkikleriyle Çerçevesi Çizilmiş Yeni Gezegen Bilimi 9 Güneş Sistemindeki Kalıntı, Kuramsal Geçmiş, Evrim 10 Ödev. Verilen bir cisim üzerine literatür tarayarak, veri kullanarak bilgi derleme ve/veya analiz sonucunu yazılı ve sözlü sunma. Tartışma. 11 Tayfsal Enerji Dağılımları, Gezegen Araştırmaları, veritabanları 12 Küçük kütleli Bileşenleri Belirlemekte Kullanılan Gözlemsel Teknikler 13 Kahverengi Cüce - Güneş Sistemi Dışı Gezegen İlişkisi 14 Yakın Yörüngelerdeki Güneş Sistemi Dışı Gezegenler: Oluşum, Göç Mekanizmaları ve Özellikleri 15 Gezegen Yörüngeleri, Gözlemsel Kısıtlamalar, Yörünge Kuramının Yeniden Gözden Geçirilmesi 16 Yaşanabilirlik ve Yaşam İçin Gezegenin Çevresel Özellikleri, Güneş Sistemi Dışı Gezegenlerin Uyduları: Yaşamın Yeşerebileceği Ortamlar 1 Dikine Hızların Kullanımıyla Keşifler 2 Astrometri, Mikromerceklenme 3 Transit Keşifleri 4 Gezegenli Sistemlerin Doppler Tetkikleri: Tek Cisimden Çoklu Cisimlere geçiş ve Doppler Yönteminin Tanımı, 5 Dev Gezegen Bilimi ve Dev Gezegenler Hakkındaki Temel Sonuçlar 6 Ödev I, Ödev üzerine tartışmalar 7 Yerbenzeri Gezegen Oluşumu, Kalıntı Diskleri 8 İlkel Gezegen Diskleri, Disk Davranışı ve İlkel Gezegen ve Kalıntı Disklerindeki Yerbenzeri Gezegenlerin Oluşumu ve Evrimi 9 ARASINAV 10 Görüntüleme, Yıldız Kütlesi, Metal bolluğu ve Bileşenlerin Olmasına Bağlılık 11 Veri tabanlarını kullanarak gezegenli sistemlerin üyelerine dair astrofizik parametrelerin hesabı. 12 Küçük kütleli Bileşenleri Belirlemekte Kullanılan Gözlemsel Teknikler 13 Ödev II, Ödev üzerine tartışmalar 14 Yerbenzeri Gezegenlerin Avlanması, Yakın Yörüngelerde Dolanan Gezegenlerin Atmosferleri 15 Güneş Sistemi Dışı Gezegenlerin Keşfi, Atarcalar Çevresindeki Gezegenler, Atarcalar, Atarca Gezegenlerinin Kökeni 16 Final

- Prof. Dr. Günay TAŞ " Gezegenli Sistemler" ders notları - John Mason (Editor), 2007, “GÜNEŞ SİSTEMİ DIŞINDAKİ GEZEGENLER: Keşif, Oluşum, Özellikler, Yaşanabilirlik”, (Springer Praxis Books / Astronomy and Planetary Sciences), ISBN 978-3-642-09328-9 - Michael Perryman, 2011, "Güneş Sistemi Dışı Gezegenlerin El Kitabı", Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-76559 - Dersin hocası tarafından verilecek bilimsel makale, bilgisayar yazılımları ve web sayfalarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Ev Ödevi 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 28 2 56
Takım/Grup Çalışması 2 20 40
Proje Hazırlama 1 1 1
Proje Sunma 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Ev Ödevi 2 25 50
Toplam İş Yükü (saat) 194

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
ÖÇ 2 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4
ÖÇ 3 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5
ÖÇ 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5
ÖÇ 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4
ÖÇ 6 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek