GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FEN305MAST MODERN ASTRONOMİ Seçmeli Ders Grubu 3 5 3,00

Lisans


Türkçe


Lisans eğitimi alan öğrencilere, günümüzde yürütülen modern astronomi çalışmalarının tarihi kökeni, çalışmalarda kullanılan temel astronomi bilgisi, gezegenlerin, yıldızların, kara deliklerin, gökadaların yapıları, evrenin kökeni ve yapısı ile günümüz uzay çalışmaları ve modern anlamda dünya dışı yaşam arayışları konularında farkındalık yaratmak.


Doç. Dr. Hasan Ali DAL


1 Astronomi çalışmalarının tarihi kökeni hakkında farkındalık kazanmak
2 Temel astronomi konuları ve çalışmaları hakkında farkındalık kazanmak
3 Gökcisimleri ve evrenin kökeni ve yapısı hakkında farkındalık kazanmak
4 Günümüz uzay çalışmaları hakkında farkındalık kazanmak
5 Dünya dışı yaşam arayışları hakkında farkındalık kazanmak

Birinci Öğretim


yok.


Yok.


Astronomi tarihi, küresel astronomi ve gökyüzünde hareket, teleskoplar, ışınım ve parlaklık tanımları, Güneş Sistemi, yıldızların yapıları, oluşum ve yaşamları, gökadalar, kara delikler, erenin oluşumu ve yapısı, karanlık madde vekaranlık enerji, uzayda yaşam arayışları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Astronomi Tarihi
2 Küresel Astronomi
3 Parlaklık Tanımları
4 Güneş Sistemi’nin Oluşumu
5 Güneş Sistemi’nin Yapısı
6 Güneş, Yapısı ve Özellikleri
7 Gezegenler ve Özellikleri
8 Ay, Yapısı ve Özellikleri
9 Ara Sınav
10 Güneş Sistemi’nde Uzay Çalışmaları
11 Yıldızların Oluşum ve Yapıları
12 Gökadalar
13 Karanlık Madde ve Enerji
14 Evrenin Kökeni ve Yapısı
15 Dünya Dışı Yaşam Arayışları
16 Yaşam Arayışında Yeni Hedefler

1- Fundamental Astronomy, Ed. H. Karttunen, P. Kröger, H. Oja, M. Poutanen, K.J. Donner, 2007, 5th Edition Springer Berlin Heidelberg New York 2- Doç.Dr. Hasan Ali DAL tarafından hazırlanan ders notları ve sunumlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Performans 14 5 70
Toplam İş Yükü (saat) 102

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek