GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FİZ320 BİYOMEKANİK Seçmeli Ders Grubu 3 6 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; biyomekanik müfredatı içerisinde gerekli olan kavramları tanımalarını, bu kavramları kullanarak karşılaştıkları çeşitli biyomekanik problemleri çözebilmelerini, her konuda verilen biyomekaniksel araçlara yeterince hakim olup bunları biyomekanik problemlerinin anlaşılması ve çözülmesi için kullanabilir hale gelmelerini sağlamaktır.


Prof. Dr. A. Doğan DEMİRHAN


1 İnsan vücut yapısının genel özelliklerini tanıyıp bunlarla işlem yapabilecek hale gelme.
2 Hareket yasalarını anlama , kullanabilme ve bunlarla hesap yapabilme
3 Parçacıkların hareketini anlama , kullanabilme ve bunlarla hesap yapabilme.
4 Parçacıkların düzlemsel hareketini anlama , kullanabilme ve bunlarla hesap yapabilme.
5 Statik ve iç kuvvetleri anlama , kullanabilme ve bunlarla hesap yapabilme
6 İmpuls,Momentum ve enerji transferini anlama , kullanabilme ve bunlarla hesap yapabilme.
7 Üç boyutlu harteketi anlama , kullanabilme ve bunlarla hesap yapabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İnsan vücut yapısı,kaslar,tendonlar,bağ dokular ve kemikler;Hareket yasaları,Newton hareket yasaları ve uygulamaları;Parçacıkların hareketi,lineer momentumun korunumu,kütle merkezi ve hareketi;Parçacıkların düzlemsel hareketi,açısal hız,açısal ivme,açısal momentum;Statik denge ve denklemleri;İç kuvvetler ve insan vücudu;impuls,momentum ve enerji;Üç boyutta hareket ve uygulamaları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İnsan vücut yapısı,kaslar,tendonlar,bağ dokular ve kemikler
2 Hareket yasaları,Newton hareket yasaları ve uygulamalar
3 Parçacıkların hareketi,lineer momentumun korunumu,kütle merkezi ve hareketi.
4 Parçacıkların düzlemsel hareketi,açısal hız,açısal ivme,açısal momentum
5 Statik denge ve denklemleri,Ağırlık kaldırma
6 İç kuvvetler ve insan vücudu.Kas iskelet sisteminin kompleks yapısı
7 İmpuls,momentum ve enerji
8 Ara sınav
9 İmpuls,momentum ve enerji:insan vücut dinamiğine uygulamaları
10 Üç boyutta hareket ve uygulamaları.
11 Üç boyutta hareket ve uygulamaları (devam) Atma ve çarpma problemlerine uygulamalar
12 Bazı spor branşlarında biyomekanik uygulamalar
13 İnsan vücudunun geometrik özellikleri
14 Biyomekanik ölçüm düzenekleri ve yöntemleri
15 Genel tekrar
16 Final sınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 12 12
Final Sınavı 1 2 2
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Okuma 14 1 14
Toplam İş Yükü (saat) 86

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 4 4 4
ÖÇ 2 3 4 3 4
ÖÇ 3 3 4 3 4
ÖÇ 4 3 4 3
ÖÇ 5 3 4 3
ÖÇ 6 3 4 3
ÖÇ 7 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek