GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FİZ410 RADYASYON FİZİĞİ Seçmeli Ders Grubu 3 6 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı Radyasyonun Fiziğinin tüm konularında öğrencilerin temel bilgi sahibi olmalarını sağlamak, radyasyonun biyolojik etkileri, kullanıldığı yerler ve ölçülmesi konusunda öğrencileri bilgilendirmektir


Prof. Dr.N.Füsun ÇAM


1 İyonize ve iyonize olmayan radyasyonların biyolojik ve çevresel etkilerini kavrayabilme.
2 Radyasyonun deteksiyonu için uygun sistemleri seçebilme.
3 Fizik mezunlarının sağlık alanında çalışma olanaklarını saptayabilme.
4 Etkin olarak kaynak tarayabilme ve sunum yapabilme.
5 Radyasyonun uygulama alanlarını kavrayabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Atomik ve nükleer yapı, radyoaktivite, radyasyonun madde ile etkileşmesi, radyasyon deteksiyonu ve ölçümü, radyasyon dozimetrisi, radyasyonun uygulama alanları, iyonize radyasyonun biyolojik etkileri, radyasyon korunması ve iyonize olmayan radyasyon


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Atomik ve nükleer yapı, tesir kesiti
2 Radyoaktivite
3 Radyasyonun madde ile etkileşmesi
4 Fotonun madde ile etkileşmesi
5 Radyasyon deteksiyonu ve ölçümü
6 Radyasyon deteksiyonu ve ölçümü
7 Radyasyon dozimetrisi
8 Arasınav
9 Radyasyonun uygulama alanları
10 Radyasyonun uygulama alanları
11 İyonize radyasyonun biyolojik etkileri
12 Radyasyon korunması
13 İyonize olmayan radyasyon
14 Dönem projesi sunumları
15 Dönem projesi sunumları
16 Final sınavı

DERS KİTABI: 1. Eicholz G.G. and Poston J.W., Principles of Nuclear Radiation Detection, Lewis Publishers,Inc, Chelsea,1985 2.Dörschel B., Schuricht V. And Steuer J., The Physics of Radiation Protection, Nuclear Technology Publishig, 1995 YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Lapp R.E. and Andrews H.L., Nuclear Radiation Physics, Prentice-Hall,Inc., New Jersey, 1972


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 1 10 10
Proje Sunma 1 2 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 98

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 2 3 4 4 4 3 5 4 3 4 5 1 1 1
ÖÇ 2 3 3 5 4 5 5 5 4 3 4 5 1 1 1
ÖÇ 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1
ÖÇ 5 3 3 5 5 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek