GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FEN102 SCIENTIFIC ENGLISH II Ders 1 2 3,00

Lisans


İngilizce


İngilizce dilinin bilimsel alanda kullanım yeteneğinin kazandırılması


Araş. Gör. Dr. Güliz AK


1 İngilizce’nin bilimde kullanılmasının öğrenilmesi
2 Bilimsel kelimeleri ve terminolojiyi anlamak
3 Bilimsel yazıları okuyup, anlayıp yazabilmek
4 Okuma ve anlama becerilerini geliştirmek
5 Bilimsel literatürü takip edebilmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Biyokimyadaki bilimsel terimler, bilimsel bir alanda yazılacak makalenin planlanması ve hazırlanması.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bilimsel Kısaltmalar
2 Kesme işaretleri
3 Hyphenation
4 Noktalama İşaretleri-I
5 Noktalama İşaretleri-II
6 Genel Bilimsel Terminoloji-I
7 Genel Bilimsel Terminoloji-II
8 Arasınav
9 Kimyasal Terminoloji
10 Biyokimyasal Terminoloji
11 Bilim İngilizcesi’de Latince
12 Bilimsel Yazı Nasıl Yazılır?-I
13 Bilimsel Yazı Nasıl Yazılır?-II
14 Bilimsel Yazı Nasıl Yazılır?-III
15 Bilimsel Yazı Nasıl Yazılır?-IV
16 Final sınavı

N. A. Burnham, F. L. Hutson, “Scientific English as a Foreign Language”, (2007) http://genetics.biology.hyushu-u.ac.ip http://users.wp:edu/~ nab/sci- ug/index.html


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 4 10 40
Toplam İş Yükü (saat) 92

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 5 4 5 5 3 5 4 4
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4
ÖÇ 3 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 4
ÖÇ 4 5 5 5 4 5 5 4 4
ÖÇ 5 5 5 5 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek