GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ÜYG102 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Ders 1 2 2,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin üniversite kavramı ve anlayışı hakkında genel bilgi edinmesini; üniversite yaşamına ilişkin yönetmelik ve yönergeler konusunda bilgilenmelerini; ulusal ve uluslararası olanaklar hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamak ve onlara üniversitenin yönetim ve hizmet birimlerini tanıtmak; öğrencilerin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılımını arttırmaktır.


Araş. Gör. Dr. Ebru KOCAZORBAZ


1 Üniversite kavramını anlayabilme.
2 Ege Üniversitesinin misyonunu, vizyonunu ve stratejik planının ana hatlarını kavrayabilme
3 Üniversitenin çeşitli hizmet birimlerinden (kütüphane, sağlık, kültür, gözlemevi vb.) yararlanabilme.
4 Üniversitenin yönetim birimlerini tanıyabilme.
5 Ege Üniversitesinin yönetmelik ve yönergelerini kavrayabilme.
6 Üniversitede bulunan bir öğrenci topluluğunun etkinliklerine katılabilme.
7 Kültürel ve bilimsel etkinlikleri takip ederek katılım alışkanlığı edinebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Üniversite bünyesinde bulunan kütüphane, sağlık, kültür, spor, gözlemevi, sanat tarihi müzesi gibi birimler; öğrenci kulüpleri, sanat ve bilim kulüpleri; üniversitedeki ulusal ve uluslararası olanaklar ve eğitim konuları; öğrenci işlerine ilişkin yönetmelikler; her ay İzmir’de düzenlenen bilimsel ve kültürel etkinlikler, İzmir’de bulunan müze ve arkeolojik bölgelere yapılan gezi ve bilgilendirmeler


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, faaliyet ve işleyişinin açıklanması
2 Üniversite kavramı ve anlayışı; Ege üniversitesinin misyon, vizyon ve staratejik planı
3 Ege Üniversitesi Yönetmeliklerinin açıklanması
4 Biyokimya Bölümü tanıtımı
5 Üniversitede bulunan gruplar hakkında bilgi verilmesi
6 İzmir'de ve Ege Üniversitesinde düzenlenen etkinliklerin sunumu
7 Sağlık hizmetleri, mediko ve burslar hakkında bilgi verilmesi
8 Rapor sunumu
9 Öğrenci İşleri hakkında bilgi verilmesi
10 Uluslararası olanaklar hakkında bilgi verilmesi
11 İzmir'de düzenlenen etkinliklerin sunumu
12 Kütüphane olanaklarının tanıtılması
13 Sunum
14 Sunum
15 Sunum
16 Genel değerlendirmeYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ev Ödevi 12 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 12 2 24
Takım/Grup Çalışması 9 3 27
Alan Gezisi 2 3 6
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 4 4 3
ÖÇ 2 4 4
ÖÇ 3 3 4
ÖÇ 4 3 3
ÖÇ 5 4 3
ÖÇ 6 3 4 4
ÖÇ 7 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek