GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FİZ159 PHYSICS Ders 1 1 7,00

Lisans

1 Fiziğin temel kavram ve prensiplerini anlayabilme
2 Temel fizik prensiplerinin günlük yaşamdaki uygulamalarının öğrenilmesi
3 Doğa olayları ve fizik kanunları arasındaki ilişkiyi kavrayabilme
4 Problem çözme becerisi kazanabilme[Yok]Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Fizik ve Ölçme Rehberli Problem Çözümü
2 Tek Boyutta Hareket Rehberli Problem Çözümü
3 Vektörler Rehberli Problem Çözümü
4 İki Boyutta Hareket Rehberli Problem Çözümü
5 İki Boyutta Hareket Rehberli Problem Çözümü
6 Hareket Yasaları Rehberli Problem Çözümü
7 Dairesel hareket ve Newton kanunlarının uygulamaları Rehberli Problem Çözümü
8 Arasınav
9 İş ve Kinetik enerji Rehberli Problem Çözümü
10 Potansiyel enerji ve enerjinin korunumu Rehberli Problem Çözümü
11 Potansiyel enerji ve enerjinin korunumu Rehberli Problem Çözümü
12 Çizgisel momentum ve çarpışmalar Rehberli Problem Çözümü
13 Katı cismin sabit eksen etrafında dönmesi Rehberli Problem Çözümü
14 Katı cismin sabit eksen etrafında dönmesi Rehberli Problem Çözümü
15 Yuvarlanma hareketi ve açısal momentum Rehberli Problem Çözümü
16 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 80
Laboratuvar 1 20
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Laboratuvar 14 2 28
Problem Çözümü 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 5 70
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 212

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek