GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
İST154 BASIC STATISTICS Ders 1 2 4,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı öğrencilerin; temel istatistiksel kavramlar hakkında bilgi edinmelerini, herhangi bir veri kümesini görsel ve sayısal olarak özetleyip veri kümesi hakkında yorum yapabilmelerini, kesikli ve sürekli rasgele değişkenlere göre olasılık hesabı yapabilmelerini, tüm bilim dallarında sıklıkla kullanılan homojenlik ve bağımsızlık testleri ile hipotez testleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.


Assist. Prof. Dr. Burcu Aytaçoğlu


1 Temel istatistiksel kavramlar bilgisi
2 Değişken Türleri arasındaki farkları ayırt edebilme
3 Temel olasılık bilgisi
4 Rasgele değişken tanımı bilgisi
5 Frekans dağılım tablosu oluşturabilme bilgisi
6 Merkezi eğilim ve dağılım ölçülerini hesaplayabilme bilgisi
7 Normal dağılımı kullanarak olasılık hesabı bilgisi
8 Homojenlik ve ilişki durumlarını ayırt edebilme
9 Hipotez Testlerine ilişkin temel kavram bilgisi
10 İstatistiksel tabloları okuma bilgisi


Yok


Yok


Temel İstatistiksel Kavramlar, Ölçme Düzeyleri, Olasılık, Rasgele Değişken ve Olasılık Dağılımları, Frekans Dağılımları, Genel Grafikler, Tanımlayıcı İstatistikler: Merkezi Eğilim Ölçüleri ve Dağılım Ölçüleri, Normal ve Standart Normal Dağılım,Kikare –Testleri, Olağanlık Tabloları, Hipotez Testleri


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı: İçerik, Kaynaklar. Temel İstatistiksel Kavramlar: Kitle, Örneklem, Parametre, İstatistik, Veri, Değişken
2 Frekans Dağılım Tablosu, Grafikler: Histogram, Çizgi Grafiği, Çubuk Grafiği
3 Pay Grafiği Gövde – Yaprak Grafiği
4 Merkezi Eğilim Ölçüleri: Aritmetik Ortalama, Medyan, Mod
5 Olasılık: Olasılık Kavramına İlişkin Temel Tanımlar, Olasılığın Tanımları
6 Rasgele Değişken, Rasgele Değişken ve Fonksiyonları: Kesikli Rasgele Değişken ve Fonksiyonları
7 Sürekli Rasgele Değişken ve Fonksiyonları
8 Arasınav
9 Değişkenlik Ölçüleri: Açıklık, İç Çeyrek Değerler Arası Açıklık, Ortalama Sapma, Varyans ve Standart Sapma, Değişim Katsayısı
10 Normal Dağılım, Standart Normal Dağılım
11 Kikare – dağılımı, Kikare – Testleri, Olağanlık Tabloları: 1xn Olağanlık Tabloları
12 2x2 Olağanlık Tabloları, rxc Olağanlık Tabloları
13 Hipotez Testleri, Kitle Ortalamasına Dayalı Tek Örneklem Z – Testi
14 Kitle Ortalamasına Dayalı Tek Örneklem t – Testi
15 Genel Tekrar
16 Final Sınavı

DERS KİTABI: 1. Ders Notları 2. Şanslı Şenol, “Tanımlayıcı İstatistik”, Nobel Yayın Dağıtım, ISBN 978-605-395-146-9 3. Şanslı Şenol, “Çıkarsamalı İstatistik”, Nobel Yayın Dağıtım, ISBN 978-605-395-146-9 YARDIMCI KİTAPLAR: Applied Statistics and Probability for Engineers, Montgomery & Runger, 3rd Ed.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 82

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 3 2 3 3 4 3 4
ÖÇ 2 3 3 3
ÖÇ 3 3 2 2 4 3 3
ÖÇ 4 3 2 4 2
ÖÇ 5 2 3 4 3 3 2
ÖÇ 6 3 3 3 2 3 2 3
ÖÇ 7 2 2 3 4 3 3 3
ÖÇ 8 2 3 3 4 3 4 3 2 3 3
ÖÇ 9 2 2 3 4 3 4 3 2 3
ÖÇ 10 2 2 2 3 2 3 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek