GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM201 MOLECULAR BIOLOGY AND GENETICS Ders 2 3 6,00

Lisans

1 Moleküler biyoloji ve genetikte temel kavramları öğrenebilme
2 Prokaryotik ve ökaryotik DNA replikasyonu, DNA tamiri, transkripsiyon ve translasyon mekanizmalarını karşılaştırabilme
3 Moleküler biyolojide yaygın olarak kullanılan laboratuar tekniklerini öğrenebilme
4 Gen ekspresyonunun regülasyonunda farklı RNA türlerinin rollerini açıklayabilme
5 Temel moleküler biyoloji/genetik araştırmasını yürütebilecek bilgiyi kazanabilme
6 Bilimsel makaleleri yorumlayabilme
7 Spesifik bir moleküler biyoloji/genetik sorusunun çözümü için en uygun deneysel tekniği belirleyebilme
8 Biyokimyasal araştırmalarda moleküler biyolojik tekniklerin önemini anlayabilme[Yok]Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Moleküler Biyolojinin Tarihçesi Laboratuar oryantasyonu-I
2 DNA yapısı (primer, sekonder ve tersiyer yapı) Laboratuar oryantasyonu-II
3 Prokaryotik ve viral genom organizasyonu Genomik DNA izolasyonu
4 Ökaryotik genom organizasyonu Plazmid DNA izolasyonu (manuel)
5 Mobil DNA. Transpozonlar Plazmid DNA izolasyonu (kit)
6 RNA yapısı Agaroz jel elektroforezi
7 DNA replikasyonu Polimeraz zincir reaksiyonu
8 Ara sınav
9 Transkripsiyon Restriksiyon enzim kesimi
10 Transkripsiyon faktörleri ve gen ekspresyonunun kontrolü Agaroz jelden DNA ekstraksiyonu
11 Ökaryotlarda transkripsiyonun regülasyonu. Epigenetik mekanizmalar. Ligasyon
12 Translasyon Kompetent hücre hazırlanması
13 RNA olgunlaştırma prosesleri Transformasyon
14 DNA tamir mekanizmaları Koloni PCR
15 Rekombinant DNA teknolojisinin prensipleri Genomik DNA dizi analizi
16 Final sınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 80
Laboratuvar Sınavı 1 20
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Soru-Yanıt 14 1 14
Deney 14 2 28
Rapor Hazırlama 12 2 24
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 10 2 20
Laboratuvar Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 178

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek