GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM201 MOLECULAR BIOLOGY AND GENETICS Ders 2 3 6,00

Lisans


İngilizce


Farklı organizmalarda gerçekleşen DNA replikasyonu, DNA tamiri, transkripsiyon, protein sentezi ve gen regülasyonu mekanizmalarının öğretilmesidir. Laboratuar uygulamasında bu mekanizmaların anlaşılması amacı ile kullanılan temel deneysel tekniklerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.


Prof. Dr. Serap Evran


1 Moleküler biyoloji ve genetikte temel kavramları öğrenebilme
2 Prokaryotik ve ökaryotik DNA replikasyonu, DNA tamiri, transkripsiyon ve translasyon mekanizmalarını karşılaştırabilme
3 Moleküler biyolojide yaygın olarak kullanılan laboratuar tekniklerini öğrenebilme
4 Gen ekspresyonunun regülasyonunda farklı RNA türlerinin rollerini açıklayabilme
5 Temel moleküler biyoloji/genetik araştırmasını yürütebilecek bilgiyi kazanabilme
6 Bilimsel makaleleri yorumlayabilme
7 Spesifik bir moleküler biyoloji/genetik sorusunun çözümü için en uygun deneysel tekniği belirleyebilme
8 Biyokimyasal araştırmalarda moleküler biyolojik tekniklerin önemini anlayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Temel genetik, nükleik asitler, genler ve genomlar, replikasyon, transkripsiyon ve translasyon mekanizmaları, regulatör RNAlar, rekombinant DNA teknolojisine giriş


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Moleküler Biyolojinin Tarihçesi, Genetiğe Giriş Laboratuar oryantasyonu-I Okuma Tartışma
2 DNA yapısı (primer, sekonder ve tersiyer yapı) Laboratuar oryantasyonu-II
3 Prokaryotik ve viral genom organizasyonu Genomik DNA izolasyonu
4 Ökaryotik genom organizasyonu Plazmid DNA izolasyonu (manuel)
5 Mobil DNA. Transpozonlar Plazmid DNA izolasyonu (kit)
6 RNA yapısı Agaroz jel elektroforezi
7 DNA replikasyonu Polimeraz zincir reaksiyonu
8 Ara sınav
9 Transkripsiyon Restriksiyon enzim kesimi
10 Transkripsiyon faktörleri ve gen ekspresyonunun kontrolü Agaroz jelden DNA ekstraksiyonu
11 Ökaryotlarda transkripsiyonun regülasyonu. Epigenetik mekanizmalar. Ligasyon
12 Translasyon Kompetent hücre hazırlanması
13 RNA olgunlaştırma prosesleri Transformasyon
14 DNA tamir mekanizmaları Koloni PCR
15 Genomik. Moleküler genetik analiz. CRISPR/Cas9 Teknolojisi. DNA dizi analizi
16 Final sınavı

Watson, JD. (2013). Molecular Biology of the Gene, Benjamin Cummings Heather B. Miller, D. Scott Witherow, Sue Carson (2019) Molecular Biology Techniques: A Classroom Laboratory Manual, Academic Press Molecular Biology Problem Solver: A Laboratory Guide. Edited by Alan S. Gerstein, 2001, Wiley-Liss, Inc. Current Protocols Essential Laboratory Techniques Sean R. Gallagher (Editor), Emily A. Wiley (Editor), Wiley, 2008 Clark, DP. (2010). Molecular Biology, Academic Press. Jocelyn E. Krebs , Elliott S. Goldstein , Stephen T. Kilpatrick. Lewin's GENES 12th Edition Sue Carson, S.,Miller, H., Witherow, DS. (2011). Molecular Biology Techniques, Academic Press. Daniel L. Hartl (2018) Essential Genetics and Genomics 7th Edition Michael Goldberg, Janice Fischer, Leroy Hood, Leland Hartwell, Charles (Chip) Aquadro, Lee Silver and Ann E. Reynolds (2021) Genetics: From Genes to Genomes, 7th EditionYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 80
Laboratuvar Sınavı 1 20
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Soru-Yanıt 14 1 14
Deney 14 2 28
Rapor Hazırlama 12 2 24
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 10 2 20
Laboratuvar Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 178

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 5 5 5 2 3 2 3 3 2 1 1 2 1 1
ÖÇ 2 4 5 5 5 2 3 2 3 3 2 1 1 2 1 1
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 2 1 5 3 1
ÖÇ 4 4 5 5 5 2 3 2 3 3 2 1 1 2 1 1
ÖÇ 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 1 4 3 1
ÖÇ 6 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 3 1 4 3 1
ÖÇ 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 2 5 3 1
ÖÇ 8 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 2 5 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek