GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BİY293 MİKROBİYOLOJİ Ders 2 3 5,00

Lisans


Türkçe


Mikroorganizmalar ve faaliyetleri bize pek çok farklı şekilde dokunur, refahımızda hayati rol oynar ve tüm organizmaların ve esasen gezegenin yaşam destek sistemini oluştururlar. Biyoekonominin, özellikle yeni ilaç ve aşıların keşfedilmesi ve geliştirilmesinin, tarımsal verim ve gıda güvenliğinin, çevre sağlığının, biyolojik çeşitliliğin ve sürdürülebilirliğin merkezinde yer alırlar ve şu anda insanlığı tehdit eden çoklu krizlerin kilit aktörleridirler. Sonuç olarak, bu dersin amacı da öğrencilere prokaryotlar, funguslar ve virüsler gibi mikroorganizmalar hakkında temel bilgileri öğretmektir.


Prof. Dr. İhsan YAŞA Prof. Dr. Güven ÖZDEMİR


1 Temel mikrobiyoloji konuları hakkında bilgi sahibi olabilme
2 Prokaryot ve Ökaryot mikroorganizmaların sınıflandırılmasını öğrenebilme
3 Mikrorganizmalarda metabolizma hakkında bilgi sahibi olabilme
4 Mikroorganizmaların beslenme, büyüme ve çoğalması hakkında bilgi sahibi olabilme
5 Mikroorganizmalarda evrim hakkında bilgi sahibi olabilme
6 Mikroorganizmalarda sistematik hakkında bilgi sahibi olabilme
7 Prokaryot ve ökaryot mikroorganizmalar arasındaki farklılıkları anlayabilme
8 Mikrobiyal genomik hakkında temel bilgiye sahip olabilme
9 Mikroorganizmalar arasında etkileşimler ile ilgili yorum papabilme
10 Mikroorganizmaların biyoteknolojideki bazı uygulamalardaki kullanımlarını öğrenebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Mikrobiyoloji dersinde, ASM Lisans Mikrobiyoloji Eğitimi Müfredat Kılavuzlarına belirtilen hem Biyoloji/Mikrobiyoloji ana dalları hem de ilgili yan bilim dallarındaki öğrenciler için lisans mikrobiyoloji eğitiminde verilmesi tavsiye edilen konular ele alınacaktır. Bu konular; bakteriyal / arkaeal filogeni ve evrim, hücre yapısı ve fonksiyonları, metabolik yol izleri, mikrobiyal genetik ve bilgi akışı, mikrobiyal sistemler ve son olarak biyoteknolojide mikrobiyolojinin eşsiz potansiyelidir.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Mikrobiyolojiye Giriş (Mikrobiyolojinin Tarihçesi ve Kapsamı; Mikrobiyal Yapının İncelenmesi: Mikroskopi) Laboratuvarda uyulması gereken kurallar ve Laboratuvar Güvenliği
2 Prokaryotyotik hücre yapısı ve Fonksiyonu Çevremizdeki mikroorganizmalar
3 Mikrobiyal Beslenme;Fiziksel ve kimyasal ajanlarla mikroorganizmaların kontrolü Mikroskop ve aydınlık alan mikroskobunda sayım yöntemleri
4 Mikrobiyal Metabolizma:Kemolitotrofi , Fotolitotrofi Basit boyama ve gram boyama, mikroorganizma morfolojisi
5 Mikrobiyal Moleküler Biyoloji ve Genetik: Gen Yapısı, Replikasyon ve İfadesi; Gen İfadesinin Düzenlenmesi. Seyreltme plaka yöntemi ile Saf kültür elde etme
6 Virüsler: Giriş ve Genel Özellikleri, Bakteri ve Arke Virüsleri Mikroorganizmaların Beslenme istekleri
7 Virüsler: Hayvan Virüsleri ve Diğer Aselüler Enfeksiyöz Ajanlar Mikroorganizmaları sınıflandırılmasında kullanılan Kültürel karakteristikler
8 Arasınav
9 Mikrobiyal Dünyada çeşitlilik ve Sınıflandırma:Bakteriler (Bölüm 1) Mikroorganizmaları sınıflandırılmasında kullanılan Biyokimyasal karakteristikler
10 Mikrobiyal Dünyada Çeşitlilik ve Sınıflandırma:Bakteriler (Bölüm 2) Funguslar 1 (Askomycetes: Eşeyli, eşeysiz üreme yapıları)
11 Mikrobiyal Dünyada çeşitlilik ve Sınıflandırma:Arkeler Funguslar 2 (Basidiomycetes: Eşeyli, eşeysiz üreme yapıları)
12 Funguslar:Genel özellikleri ve Sınıflandırması Mikroorganizmaların fiziksel ve kimyasal yöntemlerle kontrolü
13 Funguslar: Ascomycetes and Basidiomycetes Antimikrobiyal Direnç Testleri
14 Mikroorganizmaların Patojenitesi ve Klinik Mikrobiyololoji
15 Biyojeokimyasal Döngüler ve Çevresel Mikrobiyoloji Laboratuvar sınavına hazırlık olarak konuların tekrar anlatılması
16 Final Sınavı

1.Lodish,H.,Berk,A.,Zipursky,S.L.,Matsudaria,P.,Baltimore,D.,Darnell,J.,2000. Molecular cell Biology. W. H. Freeman and Company, 2.Tortora,C. F.,Funke, B. R., Case, C.L.1995. Microbiology: An Introduction,Fifth Edition,The Benjamin/Cummings Publishing Company Inc. 3.Sanjıv Harpavat And Sahar Nıssım.D., 2012.Lıppıncott’s Mıcrocards Mıcrobıology Flash Cards. Third Edition. Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business. 4.Pommerville, Jeffrey C.,2011.Alcamo’s Fundamentals of Microbiology / Jeffrey C. Pommerville. — 9th ed. 5.Joanne M. Willey, Linda M. Sherwood, Christopher J. Woolverton 2008. PRESCOTT, HARLEY, AND KLEIN’S MICROBIOLOGY , 7th ed.,Published by McGraw-Hill.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 70
Laboratuvar 1 20
Proje Sunma 1 10
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Rapor Sunma 4 2 8
Bireysel Çalışma 8 3 24
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10
Okuma 12 2 24
Rapor 5 3 15
Toplam İş Yükü (saat) 151

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 2 4 4 4 5 5
ÖÇ 2 3 5 2 4 4 5 5
ÖÇ 3 5 3 5 3 4 4 5 5
ÖÇ 4 5 4 3 4 4 5 5 2
ÖÇ 5 4 4 4 4 4 4 5 5
ÖÇ 6 4 5 1 4 5 4 4 4 5 5
ÖÇ 7 2 4 3 3 4 4 4 5 5 4
ÖÇ 8 5 4 5 3 3 4 4 4
ÖÇ 9 2 4 5 2 5 5 4 4 2
ÖÇ 10 3 5 2 4 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek