GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM204 BASIC TECHNIQUES IN BIOCHEMISTRY Ders 2 4 5,00

Lisans


İngilizce


Lisans düzeyinde temel biyokimyasal tekniklerin ve laboratuvar çalışma prensiplerinin öğretilmesi biyokimya eğitimi alan öğrenciler için bir zorunluluktur. Bu sayede öğrencilerin biyomoleküller ile çalışma deneyiminin kazandırılması ve öğrencilerin ileri düzeydeki biyokimyasal çalışmaları planlama ve pratik çalışmalara katılabilme yetisinin kazandırılması temel amaçtır.


Dr. Öğr. Gör. Emre Erden


1 Biyolojik moleküllerin ayırma ve analizlerinde temel teorik ve pratik konuları kullanabilme
2 Laboratuarda çalışabilme, biyokimyasal enstrumantasyon ve prosedurlerini kullanabilme becerisi
3 Biyokimyasal problemleri düşünebilme ve çözümleyebilme becerisi
4 Biyokimyasal problemlerin çözümünde takım çalışması yapabilme ve bağımsız çalışma becerisi
5 Verileri çözümleme, deney yapma ve tasarlama, yorumlayabilme
6 Bilimsel literatür tarama becerisi
7 Laboratuar defteri ve raporu hazırlayabilme, ilgili alanlarda uygulamalar için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme
8 Etkin bir şekilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
9 Biyokimya ile ilgili alanlarda gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme
10 Laboratuar güvenliği ve Biyogüvenliğin temel kuralları hakkında bilinc sahibi olabilme
11 Bilimse/akademik dürüstlük ve etik sorumlulık bilincine sahip olabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Reaktif olarak su, laboratuar güvenliği ve biyogüvenlik, Laboratuar defteri ve rapor hazırlama, Biyolojik örneklerin hazırlanması, homojenizasyon /parçalama, santrifüj, membran filtrasyon teknikleri, çöktürme teknikleri, kromatografik yöntemler, elektroforetik yöntemler; protein (SDS-PAGE, IEF, 2D-PAGE) ve DNA elektroforezi, İmmünolojik teknikler


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Reaktif olarak su, Biyokimyasal deneyler için su tipleri ve saflaştırılması, Laboratuar güvenliği ve Biyogüvenlik, Laboratuar defteri ve raporlarının hazırlanması, Deney hataları, sonuçları grafiklendirilmesi vb.
2 Biyolojik örnek hazırlığı; olanaklar, kısıtlamalar, başlangıç materyalinin seçimi, Hücre parçalama ve homojenizasyon: uygun yöntemin seçimi, Homojenizasyon etkinliğinin belirlenmesi
3 Mekanik Yöntemler:Homogenizatörler, öğütücüler aşındırıcılar ile agitasyon, sıvı katı ekstrusyon, ultrasonikasyon, Kimyasal Yöntemler:ısı ile muamele, dondurma-eritme, desikasyon, ozmotik şok, litik enzimler, alkali ve deterjanlar ile muammele
4 Santrifüj; Teori, sınıflandırma, santrifüj tipleri, Diferansiyal Santrifüj, Yoğunluk Gradient Santrifüj, Membran Filtrasyon teknikleri
5 Ekstraktın deriştirilmesi: Ultrafiltrasyon, Liyofilizasyon, Çöktürme Yöntemleri( izoelektrik çöktürme, iyonik şiddeti değiştirerek çöktürme, organik çözgenler, Organik polimerler ve Denatürasyon ile çöktürme)
6 Kromatografik Yöntemler; Teori, uygulamalar, Kromatografi tipleri, Kağıt ve İnce Tabaka Kromatografisi ve sıvı kromatografisinde temel kavramlar ve teori,
7 Kromatografik Yöntemler; İyon değişim kromatografisi , Hidrofobik Etkileşim Kromatografisi,
8 Arasınav
9 Kromatografik Yöntemler; Jel Filtrasyon Kromatografisi, Affinite kromatografisi: Biyospesifik, İmmunoafinite, Lektin afinite, Boya-ligant, Metal-Şelat, Kovalent afinite kromatografisi
10 Elektroforetik Yöntemler; Elektroforezin prensipleri, protein elektroforezi; PAGE, SDS-PAGE, IEF, 2D-PAGE. Blotlama, Immunustain, Görüntüleme, DNA elektroforezi
11 İmmunolojik Teknikler; (immunopresipitasyon, Immunoblotting, ELISA)
12 HPLC ve Uygulamaları
13 Entegrasyon ve karşılaştırma
14 Rehberli Problem Çözümü
15 Rehberli Problem Çözümü
16 Final Sınavı

Keith Wilson and John Walker, Principles and Techniques of Biochemistry and Molecular Biology (2010) R. Boyer, Modern Experimental Biochemistry, Benjamin Cummings, (2000) R. Switzer, L. Garrity, Experimental Biochemistry, W. H. Freeman Company, (1999) D.J. Holme, H. Peck, Analytical Biochemistry, Prentice Hall, (1998) Gallagher, S.R. and Wiley E.A. Current Protocols Essential Laboratory Techniques, Wiley Press, (2008)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 6 2 12
Tartışma 4 3 12
Soru-Yanıt 6 2 12
Takım/Grup Çalışması 6 4 24
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 5 4 20
Toplam İş Yükü (saat) 147

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 3 5 4 4 2 4 5 5 1 5 5 5 4 4
ÖÇ 2 5 3 5 5 4 2 4 5 5 1 5 3 5 4 4
ÖÇ 3 5 5 5 1 5 4 4 5 5 1 5 5 5 4 3
ÖÇ 4 5 3 5 1 3 4 4 4 5 1 5 1 5 4 3
ÖÇ 5 5 5 5 1 4 5 3 3 5 1 5 5 5 4 5
ÖÇ 6 5 4 3 2 3 3 3 5 5 1 5 3 4 5 3
ÖÇ 7 5 3 5 5 3 2 4 4 5 1 5 3 5 4 1
ÖÇ 8 2 3 3 1 5 5 3 5 5 1 5 5 3 2 2
ÖÇ 9 5 5 4 4 5 5 4 5 5 1 5 3 4 4 5
ÖÇ 10 5 2 3 4 1 4 3 3 4 4 2 1 3 2 4
ÖÇ 11 2 2 3 1 5 5 3 3 4 4 4 1 3 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek