GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM208 BİYOFİZİKOKİMYA Ders 2 4 5,00

Lisans

1 Makromoleküllerin tanımlanması ve makromoleküler katlanmalarında moleküler ilişkilerin etkisini kavrayabilme
2 Makromoleküler yapılarda kovalent ve non-kovalent etkileşimlerin üç boyutlu yapılanmalardaki önemini kavrayabilme
3 Suyun kimyasal özelliklerini ve bu özelliklerim makromoleküler yapılanma üzerindeki etkisini kavrayabilme
4 Biyokimya ile termodinamik kanunları arasındaki ilişkinin kavranması
5 Makromoleküllerin çözeltideki davranışları ve taşınım özelliklerinin öğrenilmesi[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Biyolojik sistemlerdeki elementler ve önemleri
2 Makromoleküler Yapı ve Dinamikleri
3 Makromoleküler Yapıdaki Moleküler İlişkiler
4 Makromoleküller için Hücre içindeki çevre ve suyun önemi
5 Susuz çevrede makromolekül davranışı
6 Biyokimya ve Termodinamik Niceliklerin Moleküler Yorumu
7 Moleküler mekanik ve potansiyeller, moleküler yapıdaki zayıf etkileşimler
8 Ara Sınav
9 Makromoleküllerin çözeltideki davranışları ve taşınım özellikleri
10 Hızların Maxwell-Boltzman Dağılımları, Moleküler çarpışmalar
11 Difüzyon ve Fick Kanunları
12 Solvatasyon, Denge Diyalizi ve osmotik basınç
13 Sedimantasyon
14 Viskozite
15 Çözeltilerin vizkoziteleri
16 Final sınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 6 48
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 6 84
Toplam İş Yükü (saat) 136

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek