GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM208 BİYOFİZİKOKİMYA Ders 2 4 5,00

Lisans


Türkçe


Dersin ana hedefi biyofizikokimyanın temel ilke ve prensiplerinin verilmesi ve ilgili bilimler ile bağlantının sağlanmasıdır. Bu kapsamda biyofizikokimyasal problemlerin ve problem çözümüne yönelik metadojilerin tanıtılması, biyofizikokimyadaki gelişmeler ve uygulamalar, biyofizikokimya’nın anlaşılmasındaki temel konular; özellikle termodinamik, yapı ve fonksiyon aydınlatılması için gerekli olan yöntemlerin anlatılması amaçlanmıştır.


Prof. Dr. Erol AKYILMAZ


1 Makromoleküllerin tanımlanması ve makromoleküler katlanmalarında moleküler ilişkilerin etkisini kavrayabilme
2 Makromoleküler yapılarda kovalent ve non-kovalent etkileşimlerin üç boyutlu yapılanmalardaki önemini kavrayabilme
3 Suyun kimyasal özelliklerini ve bu özelliklerim makromoleküler yapılanma üzerindeki etkisini kavrayabilme
4 Biyokimya ile termodinamik kanunları arasındaki ilişkinin kavranması
5 Makromoleküllerin çözeltideki davranışları ve taşınım özelliklerinin öğrenilmesi

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Biyolojik makromoleküller, makromoleküler yapıdaki moleküler etkileşimler, hücredeki çevre, termodinamik ilkeler, moleküler potansiyeller, bağ ve bağ dışı potansiyeller, elektrostatik etkileşimler, dipol-dipol etkileşimleri, van der waals etkileşimleri, hidrojen bağları, makromoleküllerin çözeltideki davranışları, difüzyon, sedimentasyon, viskozite ve elektroforez


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Biyolojik sistemlerdeki elementler ve önemleri
2 Makromoleküler Yapı ve Dinamikleri
3 Makromoleküler Yapıdaki Moleküler İlişkiler
4 Makromoleküller için Hücre içindeki çevre ve suyun önemi
5 Susuz çevrede makromolekül davranışı
6 Biyokimya ve Termodinamik Niceliklerin Moleküler Yorumu
7 Moleküler mekanik ve potansiyeller, moleküler yapıdaki zayıf etkileşimler
8 Ara Sınav
9 Makromoleküllerin çözeltideki davranışları ve taşınım özellikleri
10 Hızların Maxwell-Boltzman Dağılımları, Moleküler çarpışmalar
11 Difüzyon ve Fick Kanunları
12 Solvatasyon, Denge Diyalizi ve osmotik basınç
13 Sedimantasyon
14 Viskozite
15 Çözeltilerin vizkoziteleri
16 Final sınavı

K. E. von Holdes, W.C. Johnson, P.S. Ho, “Principles of Physical Biochemistry”, Prentice Hall, Inc., (1998) N. C. Price, R. A. Dwek, R. G. Ratcliffe, M.R. Wormold,”Principles and Problems in Physical Chemistry for Biochemist”, Oxford University Press, (2001) R. Chang, “Physical Chemistry for the Chemical and the Biological Sciences”, University Science Books, (2000)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 6 48
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 6 84
Toplam İş Yükü (saat) 136

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek