GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM1301 BİYOKİMYA-II Ders 3 5 8,00

Lisans


Türkçe


Biyokimya; biyolojik bilimlerde yapılan büyük reformların başında yer almaktadır. Bu derste; biyolojik bileşenlerin kimyası, biyolojik fonksiyon ile ilişkilendirilmesi ve organizmada gerçekleşen kimyasal reaksiyonların tümü olarak tanımlanan “metabolizma”, transport sistemleri, gibi konular hakkında bilgi vermek temel amaçtır.


Prof. Dr. Ali KILINÇ


1 Biyomoleküllerin metabolizması ile ilgili bilgileri kullanabilme
2 Canlılarda gerçekleşen metabolik yolları ve ilgili enerjetik ilişkileri kavrayabilme
3 Biyolojik makromoleküllerin sentez ve degradasyonu ile ilgili konuları yorumlayabilme becerisi
4 Metabolik yolların kontrol mekanizmalarını anlayabilme becerisi
5 Metabolizma bilgilerini kullanarak hastalıkların nedenleri, mekanizmaları ve etkilerini anlayabilme becerisi
6 Deney yapma, tasarlama ve yorumlayabilme becerisi
7 Biyokimyanın 21. yüzyılda günlük hayattaki önemini kavrayabilme
8 Biyokimyasal çalışmalarda yeniliklere vakıf olabilme ve biyokimyasal problerin çözümünde interdisipliner yaklaşımları kavrayabilme
9 Yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve teorik ve laboratuar çalışmalarında grup ve bireysel çalışma yapabilme becerisi
10 Etik ve sosyolojik etik konularında bilinc sahibi olabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Metabolizmaya giriş, protein ve amino asit metabolizması, oksidatif dekarboksilasyon ve sitrat çevrimi, karbohidrat metabolizması; glikoliz, glikoneojenez, pentoz fosfat çevrimi, calvin çevrimi, Glikojen Metabolizması; glikojenesis ve glikojenolizis, lipidlerin kimyası ve metabolizması; yağ asidi oksidasyonu, biyosentezi, membran lipidleri, kolesterol ve sterol metabolizması, oksidatif fosforilasyon ve solunum zinciri, elektron transportu, biyolojik membranlar ve selüler transport, fotosentez.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Metabolizmaya giriş; anabolizma, katabolizma, ara metabolizma, makro metabolizma, metabolik yol tipleri, biyoenerjetik, metabolizmadaki genel kontrol mekanizmaları Çözelti ve Tamponların Hazırlanması
2 Protein ve amino asit metabolizması: Azot fiksasyonu ve dengesi, proteinlerin sindirimi, absorbsiyonu ve degredasyonu, Genel amino asit reaksiyonları: deaminasyon, transaminasyon, dekarboksilasyon, eliminasyon, üre çevrimi ve amino asitlerin katabolizması Deney 1 Biyomoleküllerde Sindirim (Protein, Karbohidrat, Yağ)
3 Protein ve amino asit metabolizması: Amino asit biyosentezi, nitrik oksit, poliaminler, kreatin ve kreatinin, biyojen aminler, katekolaminler, nörotransmitterler vb. sentezi, Hem sentezi ve degredasyonu, amino asit metabolizma hastalıkları Deney 2 Amino Asitlerin Deaminasyonu
4 Oksidatif dekarboksilasyon ve sitrat çevrimi, regülasyonu, glioksilat çevrimi Deney 3 Piruvatın Oksidatif Dekarboksilasyonu
5 Karbohidrat metabolizması; sindirim/absopsiyon, glikoliz/aerobik/anaerobik), glikoneojenez, regülasyon, Cori çevrimi, fermentasyon Rehberli Problem Çözümü, Tartışma
6 Karbohidrat metabolizması; Pentoz fosfat yolu: oksidatif ve non-oksidatif reaksiyonlar, regülasyon ve Calvin çevrimi Deney 4 Glukoz Fermentasyonu (Maya)
7 Glikojen metabolizması: Glikojen yapısı ve fizyolojik önemi, glukoz homeostazı, glikojenez ve glikojenoliz, regülasyon, glikojen depo hastalıkları Deney 5 Anaerobik Glikoliz
8 Ara sınav Ara sınav
9 Lipid Metabolism:Lipid kimyası ve isimlendirme, sindirim, absorbsiyon, dağılım, doymuş, doymamış ve dallanmış yağ asitlerinin katabolizması, ketojenez, yağ asidi biyosentezi, regülasyon, diğer lipidlerin sentezi ve lipid depo hastalıkları Deney 6 Laktat dehidrogenaz ekstraksiyonu ve aktivitesinin belirlenmesi
10 Lipid Metabolism:izoprenoid lipidler, steroidler ve karatenoidler, Kolesterol ve sterol metabolizması ve kontrolü Deney 7 Glikojenin Sığır Karaciğerinden İzolasyonu, Asidik ve Enzimatik Hidrolizi 1. Hafta; Glikojenin Sığır Karaciğerinden İzolasyonu
11 Biyolojik membranlar ve selüler transport Deney 7 Glikojenin Sığır Karaciğerinden İzolasyonu, Asidik ve Enzimatik Hidrolizi 2. Hafta; Glikojenin Asidik ve Enzimatik Hidrolizi
12 Elektron transport zinciri, oksidatif fosforilasyon ve fotosentez Deney 8 Lipoksigenaz Aktivitesinin Ölçülmesi: Araşidonik Asit Metabolizması ve İnflamasyon
13 Metabolizmanın entegrasyonu Rehberli problem çözümü, Tartışma
14 Rehberli problem çözümü Rehberli problem çözümü, Tartışma
15 Rehberli problem çözümü Final Sınavı
16 Final Sınavı

C.K. Mathews, K.E. Van Holde, K. G. Ahern, Biochemistry, Pearson Education, (1999) T.M. Devlin, Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, Wiley, John and Sons, 6th edn. (2006) Newsholme, E. and Leech T, Functional Biochemistry in Health and Disease, Wiley, John and Sons, (2009) Horton R., Principles of Biochemistry, Prentis Hall (2005)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 11 1 11
Derse Katılım 14 4 56
Laboratuvar 14 3 42
Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
Tartışma 14 1 14
Rapor Hazırlama 8 3 24
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 10 3 30
Quiz için Bireysel Çalışma 8 2 16
Toplam İş Yükü (saat) 236

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4
ÖÇ 2 5 5 4 4 4 4 4
ÖÇ 3 5 5 5 5 4 5
ÖÇ 4 5 4 4 5 3 5 5 4 5
ÖÇ 5 5 5 5 4 5
ÖÇ 6 5 5 5 4 5 5 4
ÖÇ 7 5 5 3 3 5 4
ÖÇ 8 5 4 4 5 5 4 5 4 5
ÖÇ 9 4 5 5 5 5 5 4
ÖÇ 10 5 3 4 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek