GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM1304 BIOTECHNOLOGY Ders 3 6 5,00

Lisans


İngilizce


Son yıllarda çok hızlı gelişen bir alan olan biyoteknolojiye olan ilgi sürekli olarak artmaktadır. Sonuç olarak biyoteknoloji ile ilgili genel bilgilerin, günümüzdeki ve gelecekteki muhtemel uygulama alanlarının özellikle biyokimya grubu lisans öğrencilerine aktarılması ve konunun sevdirilmesi dersin amacıdır


Öğr. Gör. Dr. Emre ERDEN


1 Biyoteknolojiyi anlayabilme
2 Biyoteknolojide kullanılan mikroorganizmaları, bitki ve hayvan kültürlerini anlayabilme
3 Biyoteknolojide kullanılan teknikleri kavrayabilme
4 Önemli biyoteknolojik prosesleri anlayabilme
5 Biyokütle ve metabolit üretimlerini kavrayabilme
6 Önemli üretim teknolojilerini geliştirebilmek ve yorumlayabilme
7 Bilimsel literatür tarama becerisi kazanma
8 Etkin bir şekilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
9 Biyoteknoloji ile ilgili alanlarda gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Biyoteknolojinin tanımı ve multidisipliner yapısı, Önemli Mikroorganizmalar ve Mikroorganizmaların Metabolizması, Bitki ve Hayvan Hücre Kültürleri, Fermantasyon Teknik Prensipleri, Biyoteknolojide Temel İşlemler, Mikrobiyal Büyüme ve Biyoürün Oluşum Kinetiği, Mikrobiyal Biyokütle Üretimi, Primer ve Sekonder Metabolit Üretimi, Mayalanmalar, Biyotransformasyonlar, Enzim Üretimi , Çevre Biyoteknolojisi, Mikrobiyal Liçing


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Biyoteknolojinin tanımı ve multidisipliner yapısı
2 Önemli Mikroorganizmalar ve Mikroorganizmaların Metabolizması
3 Bitki ve Hayvan Hücre Kültürleri
4 Fermantasyon Teknikleri ve Biyoreaktörler
5 Biyoteknolojide Temel İşlemler
6 Mikrobiyal Büyüme ve Biyoürün Oluşum Kinetiği
7 Mikrobiyal Biyokütle Üretimi
8 Ara Sınav
9 Primer Metabolit Üretimi
10 Sekonder Metabolit Üretimi
11 Mayalanmalar
12 Biyotransformasyonlar
13 Enzim Üretimi
14 Çevre Biyoteknolojisi
15 Mikrobiyal Liçing
16 Final Sınavı

Sukla BH, Panda S. (2017)Applied and Industrial Biotechnology Ramawat K.G., Goyal Shaily (2010) Molecular Biology and Biotechnology Telefoncu, A., Pazarlıoğlu N (2009). Biyoteknoloji. Ege Üniversitesi Basımevi-Izmir Thieman, J.W., (2004), Introduction to Biotechnology, Pearson-Benjamin Cummings, San Francisco, CA Ratledge C.,and Kristiansen B.(2006). Basic Biotechnology (3rd Edition). Cambridge University Press, CambridgeYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Soru-Yanıt 1 2 2
Proje Hazırlama 1 15 15
Proje Sunma 1 15 15
Bireysel Çalışma 1 6 6
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 3 4 5 3 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 4 4
ÖÇ 4 3
ÖÇ 5 4
ÖÇ 6 3 4
ÖÇ 7 5
ÖÇ 8 5
ÖÇ 9 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek