GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM1402 INDUSTRIAL BIOCHEMISTRY Ders 4 8 4,00

Lisans

1 Endüstriyel biyokimyanın temel prensiplerinin anlaşılması
2 Biyokimya ile ilişkili endüstri kollarının anlaşılması
3 Biyokimyanın endüstriyel uygulamalardaki yerinin anlaşılması
4 Biyoteknolojik uygulamalarının çevresel etkilerinin anlaşılması[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Endüstriyel Biyokimyaya Genel Giriş
2 Rekombinant DNA Teknikleri ve Endüstriyel Alandaki Uygulamaları
3 Rekombinant DNA Teknikleri ve Endüstriyel Alandaki Uygulamaları
4 Gıda Endüstrisinde Biyokimya
5 Tarım Alanında Biyokimya
6 Sağlık Alanında Biyokimya
7 Farmasötik/Kozmetik Alanında Biyokimya
8 Ara Sınav
9 Öğrenci Sunumları
10 Öğrenci Sunumları
11 Öğrenci Sunumları
12 Öğrenci Sunumları
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları
15 Final Sınavı
16Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 30 30
Final Sınavı 1 30 30
Derse Katılım 15 2 30
Proje Hazırlama 1 30 30
Proje Sunma 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 121

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek