GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM1402 INDUSTRIAL BIOCHEMISTRY Ders 4 8 4,00

Lisans


İngilizce


Dersin amacı canlı hücrenin, hücre bileşenlerinin, biyokimyasal süreçlerin çeşitli endüstriyel alanda uygulamalarının aktarılması


Doç. Dr. Funda KARTAL


1 Endüstriyel biyokimyanın temel prensiplerinin anlaşılması
2 Biyokimya ile ilişkili endüstri kollarının anlaşılması
3 Biyokimyanın endüstriyel uygulamalardaki yerinin anlaşılması
4 Biyoteknolojik uygulamalarının çevresel etkilerinin anlaşılması

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Canlı hücre ya da hücre bileşenlerinin, biyokimyasal süreçlerin gıda, tarım, sağlık, tekstil, farmasotik/kozmetik, çevre gibi alanlarda uygulamaları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Endüstriyel Biyokimyaya Genel Giriş
2 Rekombinant DNA Teknikleri ve Endüstriyel Alandaki Uygulamaları
3 Rekombinant DNA Teknikleri ve Endüstriyel Alandaki Uygulamaları
4 Gıda Endüstrisinde Biyokimya
5 Tarım Alanında Biyokimya
6 Sağlık Alanında Biyokimya
7 Farmasötik/Kozmetik Alanında Biyokimya
8 Ara Sınav
9 Öğrenci Sunumları
10 Öğrenci Sunumları
11 Öğrenci Sunumları
12 Öğrenci Sunumları
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları
15 Final Sınavı
16

Industrial Biochemistry, Abdul Ghaffarand, Bushra Munir, Lap Lambert Academic Publishing (september 24, 2014)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 30 30
Final Sınavı 1 30 30
Derse Katılım 15 2 30
Proje Hazırlama 1 30 30
Proje Sunma 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 121

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 2 2 2 2 2 2
ÖÇ 2 2 3 4 5 5 5 5
ÖÇ 3 3 3 3 5 5 5 5
ÖÇ 4 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek