GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM1309 BİYOKİMYADA ANALİTİK TEKNİKLER Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


"Biyokimyada Analitik Teknikler" konusu en umut verici disiplinlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır çünkü akademik ve endüstriyel çalışmalarda biyolojik aktivitenin belirlenmesi ve biyolojik moleküllerin analizinde analitik kimyanın önemi artmaktadır. Biyokimyada Analitik Teknikler çalışma kapsam olarak örneklerin analizi ve biyokimya laboratuvarlarında kullanılan biyolojik materyal temelli yeni tekniklerin geliştirilmesine odaklanmıştır. Aynı zamanda Biyokimyada Analitik Teknikler; biyofiziksel kimya, çevre bilimleri, yeşil kimya, malzeme bilimleri, nanoteknoloji ve adli bilimleri kapsayan fizik ve kimyadaki tüm uygulamalı bilimleri içerir. "Biyokimyada Analitik Teknikler " dersinin amacı biyokimya laboratuvarlarında kullanılan geleneksel ve yeni tekniklerin uygulamaları ve biyolojik molekül temelli metotların geliştirilmesini sağlayan anlaşılabilir ve pratik yolla bilgi vermektir.


Prof. Dr. Dilek ODACI


1 Biyokimya laboratuvarlarında biyolojik molekülleri temel alan geleneksel/yeni teknikler hakkında bilgi edinebilmek
2 Biyoanalitik tekniklerin sınıflandırılmasını kavrayabilmek
3 Biyomakromolekülleri analizlemek için kullanılan teknikler hakkında bilgi sahibi olabilmektir.
4 Çalışma alanlarında biyoanalitik teknikleri uygulamak için yetenek kazandırmak
5 Analitik biyokimya hakkındaki makaleleri okuma ve anlayabilme
6 Biyoanalitik tekniklerin uygulamaları hakkındaki son gelişmeleri takip edebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Analitik Biyokimya, Spektrometri, Ayırma metotları, Elektroanalitik metotlar, Radyoizotoplar, Otomatize metotlar, İmmunokimyasal metotlar, Karbohidratların yapısal analizi, Aminoasit ve proteinlerin ayrımı ve tanımlanması, Lipidlerin ayırımı ve tamamlanması, Nükleik asitlerin amplifikasyonu ve dizi analizi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Biyokimyada Analitik Teknikler'e giriş
2 Spektroskopik teknikler I: Atomik ve elektronik spektroskopi (X-ışınları, UV/Vis, CD, Atomik spektroskopi, Spektroflorimetri, Türbidimetri ve Nefelometri, Lüminometri)
3 Spektroskopik teknikler II: Vibrasyonel spektroskopi ve elektron ve manyetik alanlarda nükleer spin oryantasyonu (Infrared ve Raman, Elektron spin rezonans, Nükleer manyetik rezonans)
4 Ayırma teknikleri (Kromatografi ve elektroforez)
5 Elektroanalitik metotlar I: Potansiyometri, Voltammetri
6 Elektroanalitik metotlar II: Kondüktometri, Kulometri, İmpedans
7 Radyoizotoplar (Radyoaktivitenin doğası, biyokimyada radyoaktivitenin uygulamaları)
8 Ara Sınav
9 Otomatize metotlar (Akışa enjeksiyon analizleri, Akış sitometrisi, mikroakışkanlar)
10 Biyosensörler, çipler, Biyo-array
11 İmmunokimyasal metotlar (ELISA, Western Blotting)
12 Karbohidratların yapısal analizi
13 Aminoasit ve proteinlerin ayırımı ve tanımlanmaları
14 Lipidlerin ayırımı ve tanımlanmaları
15 Nükleik asitlerin amplifikasyonu ve dizi analizi
16 Final sınavı

Analytical Biochemistry; David J Holme, Hazel Peck; Addion Wesley Longman Limited, USA; 1998.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 122

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 4 5
ÖÇ 2 5 5 4 4 5
ÖÇ 3 4 5 5 4
ÖÇ 4 5 5 5 4 5
ÖÇ 5 5 5 5 4
ÖÇ 6 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek