GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
KİM381 ENSTRÜMENTAL ANALİZ Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Işık-Madde arasındaki etkileşimine dayalı olayları Atomik ve Moleküler Spektroskopik Yöntemlere Dayalı Analiz Tekniklerini ve Elektrokimya ve Elektroanalitik Kimyasal Yöntemlerin Temel İlkelerini öğrenmek, problemlerin çözümüne Uygulamanın yanında deneysel düzenekleri tasarlama, yapma, verileri elde etme, değerlendirme, doğru yorumlama ve rapor edebilme becerisinin kazandırılması.


Doç. Dr. Füsun PELİT


1 Işık- madde, elektrik madde arasındaki etkileşimlere dayalı temel kavram ve prensipleri anlayabilme.
2 Spektroskopik e elektrokimyasal ölçüm sistemlerine yönelik problemleri çözebilme ve tek başına yada grup ile birlikte deneysel çalışma yapabilme becerisi kazanabilme
3 Enstrümental Analiz dersinden kazandığı bilgileri kullanabilme , Spektroskopik ölçüm sistemleri ve elektrokimyasal ölçüm sistemleri ile analiz yapabilme analiz sonuçlarına yorum yapabilme becerisini kazanma
4 Spektroskopi ve elektrokimyanın günlük hayattaki uygulamalarını öğrenebilme
5 Teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni teknikleri, olayları ve özelliklerini kavrayabilme
6 Spektroskopik ve Elektrokimya bilgilerini, sonraki yıllarda alacağı derslerde ve mesleki yaşamında teorik, uygulama ve laboratuarda doğru bir şekilde kullanabilme becerisi kazanabilme, uygulayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Spektroskopik analiz yöntemlerine giriş, Atomik ve moleküler soğurma, mor ötesi ve görünür bölge ışınları ve özellikleri, soğurum ölçüm cihazları, Kırmızı ötesi ışınlari atomik spektroskopi ve atomik soğurma spektroskopisi, Elektrokimyaal yöntemlere giriş, kondüktometri ve uygulamaları, potansiyomeri ve uygulamaları, voltammetri ve polarografi ve uygulamaları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Spektroskopik Analiz Yöntemlerine Giriş, Elektromanyetik ışımanın dalga ve tanecik karakteri, Spektrokopik Yöntemler
2 Işık madde Etkileşimi ve Moleküler Soğurma Spektroskopisi, Ultraviyole-Görünür Bölge Spektroskopisi
3 Ultraviyole-Görünür Bölge Soğurma Spektroskopisi Uygulamaları
4 Spektrofotometrik (Yada Fotometrik) Titrasyonlar,
5 Kızıl Ötesi (Ir) Soğurma Spektroskopisi, Fourier Transform Spektrofotometreleri, IR’ In Analitik Uygulamalar
6 Molekülsel Fotolüminesans ve Kemilüminesans Spektroskopisi
7 Atomik Spektroskopisi, Atomik Soğurma Spektroskopisinin Teml ilkesi, Işın Kaynakları, Alevli ve alevsis atomlaştırıcılar, Girişimler ve Uygulamalar
8 Arasınav
9 Temel Elektrokimya, Elektrokimyasal Pil çeşitleri ve çalışma ilkeleri
10 Kondüktometri ve İletkenlik ölçümü
11 Kondüktometrik Titrasyonlar
12 Potansiyometrik Yöntem, Potansiyometrik Elektrotlar,
13 Potansiyel Ölçümü ve Potansiyometrik Titrasyonlar
14 Polarografi ve Voltammetrik Yöntemlerin Çalışma İlkesi, Voltammetrik Yöntemlerde Kullanılan Elektrotlar
15 Gelişmiş Voltammetrik Yöntemler ve Elektrokimyasal Sıyırma Teknileri, Voltammetrik Yöntemlerle Nitel ve Nicel Analizler
16 Final sınavı

Enstrümental Analiz I Elektroanalitik Yöntemler Geliştirilmiş II.Baskı, Hüseyin Tural, H. İsmet Gökçel, F.Nil Ertaş Laboratory Techniques in Electroanalytical Chemistry Peter T.Kissinger, William R. Heineman QD115.L23 1996 Principles of Instrumental Analysis, Douglas A. Skoog: QD79 .E4 S56 1998Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 15 15
Final Sınavı 1 30 30
Derse Katılım 14 2 28
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 9 3 27
Okuma 9 2 18
Toplam İş Yükü (saat) 118

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 4 4 4 5 4
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 4
ÖÇ 6 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek