GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM304 BİYOSENSÖRLERE GİRİŞ Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Biyosensörlere giriş dersinde, biyosensörlerin fizikokimyasal bir sinyal iletici veya optik, elektrokimyasal, termometrik, piezoelektrik, manyetik bir sinyal iletici ile bir biyolojik materyalin kombinasyonu ile oluşan analitik ölçüm sistemleri olduğu ve biyosensörlerin nerelerde ve hangi amaçlarla kullanılabileceğinin öğretilmesi amaçlanmıştır.


Araş. Gör. Dr. Çağrı ALTUĞ


1 4- Biyosensörlerde önemli olan performans faktörleri hakkında bilgi edinme
2 5- Biyosensör tasarımı yapabilme
3 6- Bireysel ve grup çalışması yapabilme
4 1- Biyosensörün ne olduğunu anlama
5 2- Bir biyosensörün nasıl hazırlandığı hakkında bilgi edinme
6 3- Biyosensörlerde kullanılan sinyal iletici sistemleri hakkında bilgi edinme
7 7- Biyosensörlerin avantajlarını/dezavantajlarını irdeleyebilme ve karşılaştırabilme
8 8- Biyosensörlere yönelik araştırma sonuçlarını değerlendirme, karşılaştırma ve yorumlayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Biyosensörlerin tanımı ve genel prensipleri, biyosensörlerin sınıflandırılması, biyosensörlerin özellikleri ve karakteristikleri, biyosensör hazırlanması, biyoaktif materyal ve sinyal iletici sistemin kombinasyonu, biyosensörlerde performans faktörleri, biyosensör uygulamaları, biyosensörlerdeki son gelişmeler


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Biyosensörün tanımlanması
2 Biyosensörlerin kısa tarihsel gelişimi
3 Sinyal oluşturan türlere göre biyosensörler
4 Biyosensörlerde kullanılan biyomoleküller ve immobilizasyon yöntemleri
5 Enzim temelli amperometrik biyosensör sistemleri
6 Enzim temelli potansiyometrik biyosensör sistemleri
7 Enzim temelli optik biyosensör sistemleri
8 Arasınav
9 Enzim temelli kalorimetrik biyosensör sistemleri
10 İnhibisyon temelli biyosensör sistemleri
11 Organik faz biyosensör sistemleri
12 Mikrobiyal biyosensörler
13 Gıda analizinde biyosensörler
14 Çevre analizinde biyosensörler
15 Savunma sistemlerinde biyosensörler
16 Final sınavı

A.Mulchandani, K.R. Rogers, 1998. “Enzyme and Microbial Biosensors-Techniques and Protocols”. Humana Press, Totowa, New Jersey J.Racek, “Cell-based biosensors”. Technomic Pub Co., Westport, Connecticut., (1995) T.Scheper(Series Editor), R.Renneberg, F.Lisdat (Volume Editor), “Biosensing for the 21st century”, Springer, (2007)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 2 4 8
Derse Katılım 14 2 28
Rapor Hazırlama 1 3 3
Bireysel Çalışma 5 3 15
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 4 16
Okuma 4 4 16
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5 4 5 3
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 5
ÖÇ 8 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek