GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM1310 HALK SAĞLIĞI Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Öğrencilere sağlık ve hastalık terimlerinin öğretilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca insan sağlığı için risk ve tehlike durumlarının anlatılması ve bunların giderilmesindeki metodlar ve toplumsal bilgilendirmenin öneminin anlatılması hedeflenmiştir.


Prof. Dr. Fethi Doğan


1 Halk sağlığı ile ilgili temel prensipleri ve uygulamaları anlayabilme
2 Sağlıkla ilgili farklı yaklaşımlardaki modelleri, gelişmeleri, halk sağlığının kritik analizini yapabilme ve bakış açıları geliştirebilme
3 Farklı tiplerdeki sağlık bilgisini tanımlayabilme ve değerlendirebilme becerisi
4 Lokal ve evrensel sağlık kalitesinin arttırılmasında uygun stratejileri kullanabilme becerisi
5 Halk sağlığının iyileştirilmesinde yasal düzenlemeler ve kurallar hakkında deneyim kazanma
6 Kalite konularında bilinc sahibi olabilme
7 Sosyal sorumluluk bilgisine sahip olabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Halk sağlığı sorunları, yaş ve meslek gruplarına göre dağılımı, insan sağlığını etkileyen çevresel risklerin belirlenmesi, güncel bulaşıcı hastalıklar, koruma yöntemleri ve toplumsal bilinç.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Halk sağlığına giriş
2 Halk sağlığı uygulamaları
3 Epidomiyoloji I (Çevresel)
4 Epidomiyoloji II (Toksikolojik)
5 Sağlık hizmeti etkinliği, yönetimi ve tasarımı
6 Sağlık koruma ve bulaşıcı hastalıkların engellenmesi
7 Tarama
8 Arasınav
9 Sağlığın iyileştirilmesi ve hastalıkların engellenmesi
10 Halk sağlığı programlarının değerlendirilmesi
11 Halk sağlığı kalitesi
12 Halk sağlığı kanunları(lokal-global)
13 Halk sağlığı politikaları ve kıyaslamaları
14 Halk sağlığı sistemlerinin kalitesi ve yaptırımlar
15 Rehberli problem çözümü
16 Final sınavı

F. Sim, P.Mackie Public Health, Saunders 2009 M. Bertan, Ç. Güler, “ Halk Sağlığı, Temel Bilgiler”, I. Baskı, Güneş Kitabevi Ltd. Şti., (1996)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 1 2 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 4 2 8
Toplam İş Yükü (saat) 77

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 5 5
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 5 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek