GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM1314 BİYOLOJİK MEMBRANLAR VE FONKSİYONLARI Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Biyolojik membranların yapısı ve kimyasal kompozisyonu ile membran aracılı olaylarda yer alan biyofiziksel ve biyokimyasal proseslerin verilmesi amaçlandı.


Prof. Dr. Seçil ÖNAL


1 Hücre membranının temel fonksiyonel komponentleri ve kimyasal karakteristiklerini tanımlayabilme
2 Biyolojik membranlarda yer alan lipid bileşenlerinin yapısını ve türünü, lipid ikili tabakanın yapısını tanımlayabilme
3 Membranda yer alan membran proteinleri ve karbohidratların türlerini ve karakteristik özelliklerini belirtebilme
4 Biyolojik membranların esansiyel fonksiyonlarını kavrayabilme
5 Ökaryot hücrelerde kompartmanlaşmayı tanımlayabilme
6 Membran biyogenezi ve membran dinamiğindeki temel prensipleri kavrayabilme
7 Membranlardan transportun temel mekanizmasını açıklayabilme
8 Transportta görev alan membran proteinlerinin yapı ve fonksiyonuna bağlı olarak ilgili transport mekanizmasını tartışabilme
9 Membran biyokimyası alanında özelleşmiş bir konuda proje ve sunum hazırlayabilme
10 Biyolojik membranlarla ilgili bir alanda deneysel bir çalışma planlayabilme ve yürütebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Biyolojik membranların yapısı ve fonksiyonu, hücre membranları, hücre sınırları ve kompartmanları, membran organizasyonu, membran lipidleri, proteinleri ile karbohidratlarının genel özellikleri ve fonksiyonları, membran akışkanlığı ve akışkanlığa etki eden faktörler, membranlarda moleküler hareket, membran transportunun temel mekanizması, transport türleri, membran enerjetiği, kloroplast ve mitokondri membranları ve enerji iletimi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Biyolojik membranlara giriş, membranların sınıflandırılması ve yapıları, membran organizasyonu ve asimetrisi
2 Biyolojik membranların komponentleri (Lipidler); membran lipidlerinin sınıflandırılması ve kimyasal özellikleri, lipid ikili tabakanın yapısı ve özellikleri, akışkan mozaik modeli
3 Biyolojik membranların komponentleri (Proteinler); membran proteinlerinin yapısı, türleri, düzenlenişleri ve genel karakteristikleri
4 Biyolojik membranların komponentleri (Karbohidratlar); membran karbohidratlarının genel özellikleri ve membranda düzenlenişleri
5 Membran dinamiği; membran akışkanlığı ve akışkanlığa etki eden faktörler, membranlarda moleküler hareket, difüzyon ölçüm teknikleri
6 Lipid-protein etkileşimleri 1: lipid ikili tabakada peptidler ve proteinler, füzyon proteinleri ve membranda füzyon
7 Lipid-protein etkileşimleri 2: membran proteinlerinin yerleşimi ve katlanmaları, hidropati eğrileri ve sekonder yapı tahmini
8 Ara Sınav
9 Biyolojik membranlardan transporta genel bakış, taşıyıcılar, taşıyıcılı transport ve kanallar
10 Mitokondriyal solunum zincirinde H+ transportu, kemiozmotik teori, kompleks I, III ve IV’den proton transportu, H+ pompalama mekanizması
11 Işık-idareli H+ transportu, tilakoidlerde elektron transportu, bakteriyel fotosentetik reaksiyon merkezi, bakteriyorodopsin, proton transport mekanizması
12 F-, V-, P-tipi ATPazların yapısı ve fonksiyonları, ATP sentezi, primer iyon pompaları ve iyonik gradient oluşumu, ABC-transporterler
13 Kanallar 1; kanallara biyolojik bakış, kanalların yapısı ve fonksiyonları, iyon kanallarının yapısı ve fonksiyonları,
14 Kanallar 2; iyon taşıyan ve kanal oluşturan iyonoforlar ,ligant kapılı ve voltaj kapılı iyon kanalları,
15 Kanallar 3; su kanalları, aquaforinler, aquaforinlerin yapısı ve fonksiyonları
16 Final sınavı

P.L. Yeagle, The Structure of Biological Membranes, CRC Press (2nd edition) 2004 D.L. Nelson, M.M. Cox, Lehninger Principles of Biochemistry Worth Publishers 2000 R. Lipowsky, E. Sackman, Structure and Dynamics of Membranes, North-Holland 1995Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 24 24
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24
Okuma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 4
ÖÇ 2 4 5
ÖÇ 3 4 5
ÖÇ 4 5 4
ÖÇ 5 4 5
ÖÇ 6 5 4 3
ÖÇ 7 4 5 3
ÖÇ 8 5 4 3 2
ÖÇ 9 4 5 3
ÖÇ 10 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek