GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM401 KAYNAK TARAMA TEKNİKLERİ (DİPLOMA ÇALIŞMASI-I) Seçmeli Ders Grubu 4 7 8,00

Lisans


Türkçe


Laboratuvar bilgisinin desteklenmesi ve biyolojik sistemlerin analizinde araştırma yeteneğinin kazandırılması temel amaçtır.


Dersi seçen öğrenciler için tez çalışmasını yürütecek öğretim üyesi atanır.


1 Temel bilimlerin verilerini biyokimya alanıyla ilgili konularda moleküler düzeyde kullanabilme becerisi,
2 Biyokimya ile yaşam bilimleri arasında bağlantıyı kurabilme,
3 Biyokimya bilgisini moleküler biyoloji, genetik, tıp, biyoteknoloji, gıda, kimya ve benzeri endüstriyel alanlarda alanlarında kullanabilme becerisi,
4 Küresel ve toplumsal çerçevedeki biyokimyasal verilerin sağlık, çevre, gıda, bilimsel araştırma alanlarına katkılarını geliştirebilme,
5 Biyokimya ve ilgili alanlardaki uygulamalar için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını geliştirebilme ve kullanma becerisi,
6 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi
7 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim, teknoloji ve güncel konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirme,
8 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme,
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme,
10 Ulusal ve uluslar arası çağdaş sonuçları takip edebilme,
11 Kalite konularında bilinc sahibi olabilme,
12 Sosyal sorumluluk bilgisine sahip olabilme,

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Araştırma konusunun saptanması, literatür taraması, makalelerin değerlendirilmesi, metodların belirlenmesi


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Araştırma konusunun saptanması , literatür taraması Araştırma konusunun saptanması , literatür taraması
2 Araştırma konusunun saptanması , literatür taraması Araştırma konusunun saptanması , literatür taraması
3 Literatür taraması, Tartışma Literatür taraması, Tartışma
4 Literatür taraması, Tartışma Literatür taraması, Tartışma
5 Literatür taraması, Tartışma Literatür taraması, Tartışma
6 Literatür taraması, Tartışma Literatür taraması, Tartışma
7 Makalelerin değerlendirilmesi, metodların belirlenmesi Makalelerin değerlendirilmesi, metodların belirlenmesi
8 Rapor hazırlama ve sunumu Rapor hazırlama ve sunumu
9 Literatür taraması, Tartışma Literatür taraması, Tartışma
10 Literatür taraması, Tartışma Literatür taraması, Tartışma
11 Literatür taraması, Tartışma Literatür taraması, Tartışma
12 Literatür taraması, Tartışma Literatür taraması, Tartışma
13 Makalelerin değerlendirilmesi, metodların belirlenmesi Makalelerin değerlendirilmesi, metodların belirlenmesi
14 Makalelerin değerlendirilmesi, metodların belirlenmesi Makalelerin değerlendirilmesi, metodların belirlenmesi
15 Proje Hazırlama Proje Hazırlama
16 Proje sunumu Proje sunumu

Veri tabanları ve internetYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik 14 2 28
Tartışma 14 2 28
Rapor Hazırlama 1 3 3
Rapor Sunma 1 2 2
Proje Hazırlama 1 10 10
Proje Sunma 1 2 2
Makale Kritik Etme 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 8 112
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 241

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 5
ÖÇ 8 5
ÖÇ 9 5
ÖÇ 10 5
ÖÇ 11 5
ÖÇ 12 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek