GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM405 GIDA KALİTE KONTROL Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin sonunda, öğrencilerin kalite ve kalite ile ilgili temel kavramlar ile kalite sisteminin organizasyonunda ele alınan kriteterleri, gıda kalitesi ve gıda kalitesini oluşturan temel faktörleri öğrenmesi, gıdaların duyusal özellikleri ile duyusal değerlendirmenin önemi, besleyici öğeler, gıdalarda meydana gelen kontaminasyon ve öneminin kavranması amaçlanmaktadır


Prof. Dr. Figen KOREL


1 Gıda kalitesini oluşturan bileşenlerin öneminin kavranması
2 Gıda güvenliğinin önemi, gıda kalitesi bileşenleri ile gıda güvenliği arasındaki ilişkinin bağlantılarının kavranması
3 Gıda kalitesinin ölçülmesinde kullanılacak resmi yöntemlerin hangilerinin olduğu ve bunlara hangi kaynaklardan ulaşılabileceğinin kavranması
4 Verileri çözümleme, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi,
5 Gıda kalite karakteristiklerinin neler olduğunun kavranması
6 Gıdaların duyusal özelliklerinin ve Gıdaların duyusal olarak değerlendirilmesinin kalite açısından öneminin kavranması
7 Gıda maddelerinde oluşan kontaminantların kalite açısından öneminin kavranması ve Gıda katkı maddelerinin öneminin kavranması

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kalite, kalite kontrol, toplam kalite kavramları ve Kalite kontrol aktivitelerinin tarihsel gelişimi, Gıda kalite sağlama sistemleri- HACCP, GMP, GHP, GDP, Gıda kalite karakteristiklerinin tanımı ve sınıflandırılması,


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kalite, kalite kontrol, toplam kalite kavramları ve Kalite kontrol aktivitelerinin tarihsel gelişimi
2 Gıda kalitesi ve kontrolüne ait temel tanımlamalar ve açıklamalar Gıda kalite sağlama sistemleri- HACCP, GMP, GHP, GDP
3 Gıda kalite karakteristiklerinin tanımı ve sınıflandırılması
4 Gıdaların duyusal özellikleri, görünüş , renk
5 Gıdaların duyusal özellikleri, doku vizkozite
6 Gıdalarda doku ölçümünde kullanılan fiziksel ve kimyasal yöntemler
7 Gıdalarda kusur ve kusurun sınıflandırılması Gıdalarda kusur ölçümünde kullanılan yöntemler
8 Ara sınav
9 Gıdalarda lezzet, tat ve koku maddelerini özellikleri Lezzettin ölçülmesi ve değerlendirilmesi
10 Gıdaların duyusal değerlendirilmesi, temel gereksinimler, Duyusal test teknikleri
11 Gıdalarda besleyici öğelerin kontrolünde kullanılan teknikler, protein, yağ tayini, karbonhidrat ve şeker tayini yöntemleri
12 Gıdaların yapısına etki eden bileşenlerin belirlenmesi amacıyla yapılan analizler, nem ve kuru madde tayini
13 Gıdaların yapısına etki eden bileşenlerin belirlenmesi amacıyla yapılan analizler
14 Gıda maddelerinde kontaminantlar, tarımsal kalıntılar, çevresel faktörlerle oluşan kontaminasyon
15 Gıda katkı maddeleri yoluyla oluşan kontaminantlar nitrozaminler, mikrobiyolojik kaynaklı kimyasal toksinler, mikotoksinler
16 Fiziksel analizler (Lovibond tintometresi Hunter kolorimetresi

Altuğ, T., Ova, G., Demirağ, K., Kurtcan, Ü., “Gıda Kalite Kontrolu”, Ege Üniversitesi Basımevi. Bornova, İzmir, (2000). A., Twigg, B.A., “Quality Control for the Food Industry”. The AVI Publ. Comp. Inc. Westport, Connecticut, (1984) Gould, W.A., “Total Quality Management for the Food Industries”, CTI Publ. Inc. Baltimore, USA, (1992)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 110

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5 4
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 4 4
ÖÇ 6 4
ÖÇ 7 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek