GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM409 HÜCRE VE DOKU KÜLTÜRÜ HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Öğrencilerin değişik doku yapılarını tanımak, doku kültürünün yapılacağı laboratuvar koşullarını, doku vasatlarının hazırlanışını ve sterilizasyonunu öğrenmek, farklı doku kültürü teknikleri ile değişik dokuların kültür koşullarına hazırlanışını ve primer kültürün yapılışını öğrenmektir .


Doç. Dr. Esin OLUK


1 Kültür ortamı koşulları ile canlı ortamdaki koşulların karşılaştırmasını sağlıklı bir şekilde yapabilme ve standartları ile değerlendirme
2 Yapılan Doku ve hücre kültürlerinin kullanım amaçlarını araştırma,sorgulama ve uygulama alanlarını belirleme
3 Sağlıkla ilgili güncel problemlerde doku kültürünün yerini araştırma ve uygulanabilirliğini tesbit etme
4 Doku kültüründe yapılan güncel bilgileri takip etme
5 Farklı doku ve hücre özelliklerini kavrayabilme
6 Doku farklılıklarına göre fizyolojilerindeki farklılığı da kavrama ve fonksiyonları hakkında bağlantı kurabilme
7 Hücre beslenmesi ve çoğalması hakkında bilgi edinmek ve farklı besleme yöntemleri arasında bağlantı kurma
8 Hücrelerin yaşatılacağı ortam koşulları hakkında bilgi edinme ve farklı ortam koşullarını karşılaştırma yapma

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Genel laboratuvar ekipmanları,sterilizasyon prosedürü,solüsyon ve besi vasatlarının hazırlanışı,Ph kontrolü,farklı hayvan dokularından primer eksplant hazırlanması,primer doku kültürü,flask ve tüp tekniği,saat camı kültür tekniği. Doku kültüründe kullanılan farklı kültür metodları. Sık kullanılan fiksasyon,boyama ve inceleme teknikleri.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Doku ve hücre yapısı, farklılıkları
2 Hücre fizyolojisi, protein sentezi
3 Hücre ve dokunun in vitro koşullarındaki çoğalmasını etkileyen faktörler,farklı in vitro koşulları
4 İn vitro koşullarındaki hücrelerin beslenmesi ve farklı türlerdeki besi vasatları, in vitro koşulları
5 Farklı doku parçalarının ilk kültüre alınması ve yöntemleri
6 Primer hücrelerden daimi hücre hatlarının elde edilmesi, pasajlama yöntemleri, Hücre çoğalmasında değerlendirme kriterleri
7 Farklı hücrelerde klonlamanın nasıl yapıldığı ve klonlama yöntemleri
8 Arasınav
9 Hücrelerin uzun süreler saklanması için gerekli koşullar ve canlılık testleri, çözdürme ve deney koşullarına hazırlama
10 İki boyutlu hücre kültüründen üç boyutlu hücre ekimlerine geçiş ve ortam koşullarının sağlanması
11 Üç boyutlu doku ve hücre kültürlerinin Tıp ve biyomühendislikte kullanımı
12 Doku ve hücre kültürü tekniklerinin serolojik çalışmalar, tıp, biyoteknolojideki kullanım alanları ve sağladığı faydalar
13 Rapor hazırlama,sunum
14 Rapor hazırlama,sunum
15 Laboratuar Sınavı
16 Final sınavı

DERS KİTABI: Freshney,R.I. Culture of Animal cells. Willley-Lıss Inc.605 Third avenue. New York NY 10158-0012. YARDIMCI DERS KİTABI: Basic Cell Culture. Ed. J.M.Davis. Oxford University press,Great Clarendon street, oxford 0X2 6DP Tissue Culture Techniques. L.Nuzzolo and A.Velluccı.Warren H,Green,Inc 8356 Olive Boulevard St.Lous, Missouri 63132, USA Handbook of Cell and Organ Culture. D.J.Marchant,R.H.Kahn,W.H.Murphy. By Burgess Publishing Comp. USAYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 60
Uygulama/Pratik 1 40
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 1 14
Laboratuvar 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 2 5 10
Beyin Fırtınası 2 1 2
Rapor Hazırlama 2 8 16
Rapor Sunma 1 1 1
Bireysel Çalışma 3 10 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 114

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 4 5
ÖÇ 3 5 4 5
ÖÇ 4 5 5 5
ÖÇ 5 5 5
ÖÇ 6 5 5 5
ÖÇ 7 5 5 5
ÖÇ 8 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek