GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM1429 OKSİDATİF HASAR VE METABOLİK HASTALIKLAR Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Bu derste, öğrenciye serbest radikaller hakkında temel bilgi, oksidatif hasar ve antioksidan savunma sistemleri ile etkileşimleri ile ilgili konularda genel bir bakış açısı ve anlayış kazandırmak hamaçlanmıştır.


Prof. Dr. Şenay ŞANLIER


1 Oksidatif hasar ile ilgili literatür tarama ve yorumlayabilme
2 Serbest radikal türlerini öğrenebilme
3 Radikal türlerini ve oluşum mekanizmalarının kavrayabilme
4 Serbest radikallerin oluşturduğu hasarı öğrenebilme
5 Oksidatif hasarın moleküller üzerine etkilerini anlayabilme
6 Serbest radikallere karşı savunma sistemlerini yorumlayabilme
7 Antioksidan mekanizmaları kavrayabilme
8 Enzimatik ve enzimatik olmayan antioksidanları öğrenebilme
9 Hastalıkların önlenmesinde antioksidanların rollerini kavrayabilme
10 Çağdaş sonuçları takip edebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Radikal kavramı ve oluşum mekanizması, radikal tipleri, radikal reaksiyonları, serbest radikaller ile hücre hasarı, serbest oksijen radikalleri, radikalik türler, oksidatif hasarın makro moleküller üzerine etkileri, serbest radikallere karşı savunma sistemleri, antioksidan savunma, antioksidan mekanizması.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Serbest Radikal biyokimyası, radikalik türler,
2 Serbest radikal oluşumu, oluşum mekanizmaları
3 Oksidatif Hasar
4 Lipit peroksidasyonu, DNA hasarı, protein hasarı
5 Oksidatif hasarın makromoleküller üzerine etkileri
6 Antioksidanlar, antioksidan türler
7 Antioksidan enzimler; katalaz, SOD, glutatyon peroksidaz, glutatyon redüktaz, glutatyon-S-transferaz, glutatyon transferaz
8 Arasınav
9 Antioksidan moleküller: glutatyon, Vitamin A,C,E, flavonoidler
10 Antioksidan moleküller; melatonin, ürik asit ve diğerleri
11 Hastalıklar ve antioksidanlar
12 Hastalıkların önlenmesinde antioksidanlar
13 Hastalıkların önlenmesinde antioksidanlar
14 Dönem Projesi Sunumu
15 Dönem Projesi Sunumu
16 Final sınavı

1-B.Hallwell, J.M.C. Gutterdge, “Free Radicals in Biology and Medicine”, fourth edition,Oxford Science Publications, 2007. 2-“Free Radical Biology and Medicine”,Elsevier journal, vol 44-49, 2008-2010. 3-G.S.Foote,”Active Oxygen in Chemistry”, Blockie, London,1995. 4-H.W.S. Chan,”Autooxidation of Unsaturated Lipids”, Norwich, UK, 1986.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Uygulama/Pratik 1 30 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 60 60
Toplam İş Yükü (saat) 124

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 4 5 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5 4
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 5
ÖÇ 8 5
ÖÇ 9 5
ÖÇ 10 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek