GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BKM411 GENE TECHNOLOGY AND APPLICATIONS Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı bir organizmadan diğerine gen transferi yapılması konusunda zorunlu bilinmesi gerekenleri öğretmektir. Öğrenciler, biyomedikal bilimlerde moleküler yaklaşım yeteneği kazanacaklardır.


Prof. Dr. Zeki Topçu Prof. Dr. Serap Evran


1 Rekombinant DNA teknolojisi ile ilgili kavramları becerisi
2 Moleküler biyoteknolojide etik ve ticari olarak kuramsal yetkinliğin sağlanması
3 Gen teknolojilerinde araştırma amaçlı altyapı kazanma, multidisipliner strateji geliştirme kabiliyeti kazanma
4 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim, teknoloji ve güncel konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirme,
5 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme,

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Moleküler tanı yöntemleri, Rekombinant DNA Teknolojisi, Prokaryotlarda gen ekspresyonunun maniplasyonu, protein yapısındaki moleküllerin rekombinant üretimi, İnsan somatik gen terapisi, Biyoteknolojik buluşların patenti, Etik


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Rekombinant DNA Teknolojisine Giriş
2 Ligasyon ve Transformasyon
3 Transfeksiyon ve Transformantların Seçimi
4 DNA Moleküllerinin Radyoaktif İşaretlenmesi
5 Genomik ve cDNA kütüphaneleri
6 Moleküler araştırma yöntemleri: PCR
7 Moleküler araştırma yöntemleri: Blot teknikleri
8 Arasınav
9 Rekombinant DNA teknolojisinde verimliliği artırma yöntemleri
10 Rekombinant DNA teknolojisinde verimliliği artırma yöntemleri
11 Immunolojik diagnostik prosedürleri
12 Gen terapisi ve uygulamaları
13 Hücre içi ve dışında gen terapisi, antisens terapi
14 Etik değerlendirme ve ülkemizde durum
15 İnsan genom projesinin beklenen katkıları
16 Final sınavı

Glick, B. R. And Pasternak, J. J. ‘Molecular Biotechnology’, ASM Press 1994, Washington D.C.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Makale Yazma 6 3 18
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 8 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 8 3 24
Toplam İş Yükü (saat) 124

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 3 4 5 5 3 3 3 3 3 3
ÖÇ 2 4 4 5 4 5 5 5 3 2 3 2 3
ÖÇ 3 5 5 3 5 3
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek