GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
İST451 APPLIED BIOSTATISTICS Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin sonunda öğrenciler, temel olasılık ve istatistik kavramlarını anlayıp, kendi alanlarında kullanabilmelerine olanak sağlayacak temel istatistiksel analiz yöntemlerini öğreneceklerdir.


Dr. Burcu AYTAÇOĞLU


1 İstatistik ile ilgili temel kavramlar bilgisini kavrayabilme
2 Tahmin edici özelliklerini kavrayabilme
3 Kitle parametrelerinin nokta tahmin edicilerini ve aralık tahminlerini belirleyebilme
4 Kitleden alınan örneklem yardımıyla kitleye ilişkin çıkarımlar yapabilmek için olasılık dağılımlarını kullanabilme
5 Kitle parametrelerine dair hipotezler oluşturabilme
6 Öne sürülen hipotezin test edilmesi için gereken adımları uygulayabilme
7 Hipotez testi sonuçlarını istatistiksel olarak yorumlayabilme
8 Varyans analizi yöntemi ile bir faktörün veya faktörlerin bir değişken üzerine etkisini belirleyebilme
9 Basit regresyon modelinde regresyon katsayılarını hesaplayabilme
10 Araştırmalarda istatistiksel analizin önemini fark edebilme
11 Araştırmalarda istatistiksel yöntemleri kullanabilme becerisi

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Temel Kavramlar: Olasılık, frekans dağılımları, rasgele değişken ve olasılık dağılımları, örneklem dağılımları, İstatistiksel tahmin: Tahmin, tahmin edici, tahmin edicilerin özellikleri, Aralık tahminleri: Kitle ortalaması için güven aralıkları, kitle ortalamaları farkı için güven aralıkları, kitle varyansı, kitle varyansları oranı için güven aralıkları, kitle oranı, kitle oranları farkı için güven aralıkları, Hipotez testleri: 1. tip hata, 2. tip hata, kitle ortalaması için testler, 2 kitle ortalamasının karşılaştırılması, kitle varyansı için testler, 2 kitle varyansının karşılaştırılması, Varyans analizi, Regresyon analizi


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanımlayıcı istatistikler - özet (olasılık, frekans dağılımları, rasgele değişkenler ve onların olasılık dağılımları, örneklem dağılımları Rehberli Problem Çözümü
2 İstatistiksel tahmin (tahmin, tahmin edici, tahmin edici özellikleri) Rehberli Problem Çözümü
3 Aralık tahmini (Kitle ortalaması μ için güven aralıkları) Rehberli Problem Çözümü
4 Aralık tahmini (Kitle ortalamaları farkları için güven aralıkları, kitle varyansı σ2 için güven aralıkları, kitle varyansları oranı için güven aralıkları) Rehberli Problem Çözümü
5 Aralık tahmini (Kitle oranı için güven aralıkları, kitle oranları farkı için güven aralıkları) Rehberli Problem Çözümü
6 Hipotez testleri (1. tip hata, 2. tip hata ) Rehberli Problem Çözümü
7 Hipotez testleri (Kitle ortalaması için hipotez testleri) Rehberli Problem Çözümü
8 Ara sınav
9 Hipotez testleri (İki kitle ortalamasının karşılaştırılması) Rehberli Problem Çözümü
10 Hipotez testleri (Kitle varyansı için hipotez testleri, iki kitle varyansının karşılaştırılması) Rehberli Problem Çözümü
11 Hipotez testleri (Kitle oranı için hipotez testleri, iki kitle oranının karşılaştırılması) Rehberli Problem Çözümü
12 Varyans Analizi (Tek yönlü) Rehberli Problem Çözümü
13 Varyans Analizi (ANOVA tablosu, Bartlett Testi) Rehberli Problem Çözümü
14 Regresyon Analizi (Basit doğrusal regresyon) Rehberli Problem Çözümü
15 Regresyon Analizi (Regresyon parametrelerinin tahmini, korelasyon) Rehberli Problem Çözümü
16 Final Sınavı

DERS KİTABI: Applied Statistics and Probability for Engineers, D.C. Montgomery & G.C. Runger, John Wiley & Sons, Inc., 3rd ed., 2003, ISBN 0-471-20454-4 (possible to download from internet) YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Şenol, S., “Tanımlayıcı İstatistik”, Nobel Yayın Dağıtım, ISBN 978-605-395-146-9 2. Şenol, S., “Çıkarsamalı İstatistik”, Nobel Yayın Dağıtım, ISBN 978-605-395-147-6 3. Applied Statistics, J. Neter, W. Wasserman, G.A. Whiıtmore, Simon & Schuster, Inc., 4th ed., 1993, ISBN 0-205-13478-5Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 2 1 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 111

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 4 5
ÖÇ 6 4
ÖÇ 7 4
ÖÇ 8 4 5
ÖÇ 9 4 5
ÖÇ 10 4 5
ÖÇ 11 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek